11 12 2017

  Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia              

Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

INFORMACJA Nr 71/2017/EW

w sprawie wypadku - uraz głowy i kręgosłupa szyjnego, zaistniałego w dniu 11 grudnia 2017 r. około godziny 845 w TAURON Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze w Brzeszczach, któremu uległ ślusarz firmy Linter Mining Sp. z o.o., lat 51, pracujący w górnictwie 27 lat.

Wypadek zaistniał w rejonie napędu przenośnika taśmowego typu Gwarek 1000 o numerze kopalnianym 1/303, eksploatowanego w chodniku taśmowym ściany 125 (nr 303) w pokładzie 364 na poziomie 740-900 m, przeznaczonego do transportu urobku z drążonego wyrobiska.

W dniu 11 grudnia 2017 r. na zmianie I, rozpoczynającej się od godziny 600, osoba dozoru ruchu  firmy Linter Mining Sp. z o.o., podmiotu wykonującego czynności w ruchu zakładu górniczego,  wyznaczyła czteroosobową brygadę pracowników do połączenia konstrukcji trasy przenośnikao numerze kopalnianym 1/303 z jego zespołem napędowym. W celu realizacji prac, pracownicy podwiesili do obudowy wyrobiska początkowy segment konstrukcji trasy przenośnika, wraz ze znajdującą się na niej taśmą przenośnikową, używając w tym celu wciągnika ręcznego i łańcuchów. Podczas prowadzenia robót jeden z pracowników stojąc na taśmie przenośnikowej operował wciągnikiem ręcznym, a drugi znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie podwieszonej konstrukcji trasy przenośnika. Około godziny 845 nastąpiło niekontrolowane przemieszczenie się konstrukcji trasy, wskutek czego głowa pracownika znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie przenośnika została przygnieciona do elementu zespołu napędowego, w wyniku czego pracownik doznał obrażeń.

Poszkodowanemu niezwłocznie udzielono pierwszej pomocy i wytransportowano na powierzchnię. Lekarz zakładowy wystawił wstępną opinię: uraz głowy i kręgosłupa szyjnego.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku pracownika było przygniecenie jego głowy konstrukcją trasy przenośnika do elementu zespołu napędowego, w wyniku niekontrolowanego przemieszczenia trasy tego przenośnika.

W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

1. Wstrzymał eksploatację przenośnika taśmowego typu Gwarek 1000 (P.T. nr 1/303), zabudowanego w chodniku taśmowym ściany 125 (nr 303), w pokładzie 364 partia zachodnia, poziom 740-900 m, w związku z zaistnieniem bezpośredniego zagrożenia dla pracowników oraz określił następujące warunki wznowienia eksploatacji tego przenośnika:

a) potwierdzić prawidłowość rozwiązania technicznego, polegającego na zastosowaniu trasy typu ceownikowego w konstrukcji przenośnika taśmowego typu Gwarek 1000 (P.T. nr 1/303), zabudowanego w chodniku taśmowym ściany 125 (nr 303), w pokładzie 364 partia zachodnia, poziom 740-900 m.

2. Nakazał:

b) przed wznowieniem eksploatacji przenośnika taśmowego typu Gwarek 1000, zabudowanego w chodniku taśmowym ściany 125 (nr 303), w pokładzie 364 na poziomie 740-900 m, przeprowadzić ponowny, komisyjny odbiór stanu technicznego tego przenośnika, przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, a w oparciu o protokół z odbioru uzyskać zgodę kierownika ruchu zakładu górniczego na jego eksploatację,

c) bezzwłocznie przeszkolić osoby dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych przy wymianie elementów konstrukcyjnych przenośników taśmowych w zakresie zasad bezpiecznego wykonywania tych prac,

d) z okolicznościami zaistniałego wypadku bezzwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego,

e) zabezpieczyć do przeprowadzenia badań, używane bezpośrednio przed zaistnieniem wypadku: wciągnik ręczny typu WR-5 (nr L401), dwa odcinki łańcucha o średnicy 10 mm, i odcinek łańcucha o średnicy 18 mm wraz z zamkiem bocznym i śrubą M20x100.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry