Wypadki inne 2017

Opisy innych wypadków w 2017 roku

L.p. Data Zakład górniczy Liczba poszkodo-
wanych w wypadku
Opis
 1. 19.02.2017 godz. 1050 

LW Bogdanka S.A.

Firma usługowa

Korporacja Gwarecka S.A.

szczegółowa treść 
2. 23.02.2017 godz.622

KWK „Murcki-Staszic”

1 szczegółowa treść
3. 17.03.2017 godz. 1024

KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów

1  szczegółowa treść
4. 24.03.2017 godz.1315

KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów

1 szczegółowa treść
5. 4.04.2017 godz.945

Kopalnia Soli i PMRiP w Górze

1 szczegółowa treść
6. 11.04.2017 godz. 1805

KWK ROW Ruch Jankowice

Firma uslugowa Eko-Bud Sp. z o.o.

1 szczegółowa treść
7. 22.04.2017 godz. 1020

Geofizyka Toruń S.A.

1 szczegółowa treść
8. 27.04.2017 godz. 1405

LW Bogdanka S.A.

1 szczegółowa treść
9. 27.04.2017 godz.1650

O/ZG „Lubin”

Firma usługowa PBK PeBeKa S.A.

1 szczegółowa treść
10. 29.04.2017 godz. 918

KWK „Bolesław Śmiały”

1 szczegółowa treść
11. 5.05.2017 godz.1123

O/ZG „Rudna”

1 szczegółowa treść
12. 16.05.2017 godz.1207

Kopalnia „Olkusz-Pomorzany”

1 szczegółowa treść
13. 15.06.2017 godz. 945

KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek

1 szczegółowa treść
14. 21.06.2017 ok. godz. 1315

KWK „Wujek”

1 szczegółowa treść
15. 25.07.2017 godz. 1427

KWK „Pniówek”

1  szczegółowa treść
16. 25.09.2017 godz. 935

KWK „Wujek” Ruch Śląsk

1 szczegółowa treść
17. 21.11.2017 godz.500

LW Bogdanka S.A.

1 szczegółowa treść 
18. 25.11.2017 godz.1050

KWK Ruda Ruch Halemba

1 szczegółowa treść 
19. 11.12.2017 godz.845

ZG "Brzeszcze" Firma usługowa Linter Mining Sp. z o.o.

1 szczegółowa treść 

 

 

 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

do góry