12 02 2023

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 3 kwietnia 2023 r.

INFORMACJA Nr 5/2023/EW

o pożarze przenośnika taśmowego o numerze zakładowym C6.3, do którego doszło w dniu 12 lutego 2023 r. o godzinie 2102 w zakładzie górniczym Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” należącym do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 

W dniu 12 lutego 2023 r. około godziny 2102 w KWB „Turów” doszło do pożaru, w wyniku którego spaleniu uległ odcinek taśmy o długości około 15 m przesuwnego przenośnika taśmowego, o budowie segmentowej, o numerze zakładowym C6.3, z napędem 2x 630kW, o długości 1270 m i szerokości taśmy 1800 mm, odbierającego urobek z koparki typu KWK 1500.1, o numerze zakładowym K-18 (dalej: „koparka K-18”), pracującej w pokładzie węglowym na poziomie +145 oddziału g-3.

W dniu 12 lutego 2023 r. na zmianie II, przenośnik pracował do godziny 2027, do czasu jego zatrzymania spowodowanego manewrowaniem zwałowarki ZSOT-4500, o numerze zakładowym Z-6, pracującej w zasobniku węglowym. Około godziny 2102 przenośnik C6.3 został ponownie uruchomiony. Po uruchomieniu przenośnika operator wysięgnika załadowczego koparki K-18 zauważył dym i ogień w dolnym biegu taśmy przenośnika C6.3. Palący się odcinek taśmy przenośnika został zatrzymany w pobliżu koparki K-18, po jego przejściu przez stację zwrotną, gdy znalazł się na górnym biegu. Przodowy koparki telefonicznie poinformował dyspozytora rejonu II kopalni, który natychmiast powiadomił Dział Ratownictwa TZR. Brygada koparki K-18 przystąpiła do gaszenia palącej się taśmy podręcznym sprzętem gaśniczym i ugasiła ją około godziny 2116, zużywając dziewięć gaśnic. Około godziny 2120 na miejsce pożaru przyjechały dwie jednostki bojowe straży pożarnej, z których jedna przystąpiła do schładzania przenośnika wodą i zabezpieczenia miejsca pożaru. Druga jednostka dokonała przeglądu trasy przenośnika i zlokalizowała miejsce inicjacji pożaru, w odległości 783 m od koparki K-18, w segmencie przenośnika oznaczonym numerem 127, w którym nastąpiło zatarcie dwukrążnikowego zestawu krążników dolnych w układzie „V”. Miejsce zarzewia pożaru również zostało schłodzone wodą i zabezpieczone. W wyniku pożaru spaleniu uległ odcinek taśmy przenośnika o długości około 15 m oraz zestaw zatartych krążników dolnych. W wyniku pożaru nikt z pracowników nie został poszkodowany.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o zdarzeniu w dniu 13 lutego 2023 r. o godz. 700.

Przyczyną pożaru było zatarcie krążnika zestawu dolnego, co spowodowało rozgrzanie go do wysokiej temperatury w wyniku ruchu taśmy, wypalenie się jego gumowych pierścieni i zapalenie zatrzymanej taśmy od rozgrzanych elementów tego zestawu. Po zatrzymaniu przenośnika ogień z płonących pierścieni krążnika przeniósł się na taśmę przenośnika, co doprowadziło do jej pożaru.

Do pożaru przenośnika taśmowego przyczyniły się:

  • obsypanie zestawu krążników dolnych nagromadzonym urobkiem,
  • zatarcie (uszkodzenie) łożyska krążnika zestawu dolnego,
  • brak jednego zestawu krążników dolnych,
  • zatrzymanie i postój przenośnika.

W związku z pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego KWB „Turów”, w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego C6.3, do czasu doprowadzenia jego stanu technicznego do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową oraz dokonania odbioru technicznego i wydania zezwolenia na oddanie do ruchu przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry