12 05 2021

Wyższy Urząd Górniczy

            Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                            Katowice, dnia  12 października 2021 r.

INFORMACJA Nr 16/2021/EW

o wypadku ciężkim, do którego doszło w dniu 12 maja 2021 r. o godz. 1001, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, któremu uległ górnik-operator p/z.

Do wypadku doszło w dniu 12 maja 2021 r. na zmianie I WSP, trwającej od godziny 700 do 1300, w komorze K-42 z pasa P-35 pola RA-I/1 oddziału G 32, na poziomie 810 m. Górnik-operator z oddziału eksploatacji maszyn dołowych KMC C 30C, obsługujący samojezdny wóz kotwiący typu SWK Roof Master 1,7 (dalej „kotwiarka”), miał za zadanie wykonanie obudowy kotwowej stropu w dwóch przodkach pola RA-I/1, tj. w komorze K-41 i K-42 z pasa P-35. W pierwszej kolejności górnik-operator zabudował 15 kotew ekspansywnych o długości 1,8 m w stropie komory K-41. Następnie przejechał kotwiarką (z wieżyczką w pozycji poziomej) do przodka K-42, gdzie ustawił kotwiarkę w osi komory w celu wywiercenia kolejnych otworów. Przy podeście operatora organu kotwiącego ustawił żerdź wiertniczą o długości 1,42 m zakończoną wiertłem. Górny koniec żerdzi oparty był o specjalny uchwyt z profilowanego płaskownika. Drugą żerdź o długości 1,0 m (przedłużka do wykonywania otworów pod kotwy ekspansywne o długości 1,8 m) oparł jednym końcem o obudowę obrotową łożyska wieżyczki, ponieważ krótka żerdź nie sięgała uchwytu dla dłuższej żerdzi (na podeście powinien być również uchwyt dla krótkiej żerdzi). Część obrotowa obudowy łożyska wieżyczki posiadała ograniczniki obrotu wieżyczki, odbojnicę, wystające poza średnicę obudowy z łożyskiem. Górnik-operator przebywający na podeście kotwiarza włączył ruch obrotowy wieżyczki, z zamiarem ustawienia wiertarki w pionie do wiercenia. Ruch ten spowodował również obrót obudowy łożyska wieżyczki, a odbojnica obudowy zablokowała krótką żerdź, co doprowadziło do jej naprężenia, wygięcia i pęknięcia na dwie części. Jedna z przemieszczających się części odbiła się od wewnętrznej części daszka ochronnego i uderzyła operatora w okolicę prawego oka. Poszkodowany, po udzieleniu pierwszej pomocy przez współpracowników (górnika-operatora SMG i górnika strzałowego - przodowego pola), został przewieziony pojazdem pod szyb P-V. Górnik-operator SMG powiadomił telefonicznie o wypadku sztygara oddziału mechanicznego KMC C 30C, który przekazał wiadomość dyspozytorowi górniczemu. Dyspozytor wezwał lekarza-ratownika z sanitariuszami z JRGH oraz karetkę pogotowia. Na podszybiu szybu P-V poszkodowanemu została udzielona pomoc medyczna prze zespół z JRGH. Po wyjeździe na powierzchnię, poszkodowany został przetransportowany karetką pogotowia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na Oddział Okulistyczny, a następnie do Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu na Oddział Neurochirurgii. 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o wypadku w dniu 12.05.2021 r. o godz. 1120.

Przyczyna wypadku 

Przyczyną wypadku ciężkiego było pęknięcie żerdzi, a w konsekwencji uderzenie operatora kotwiarki w okolice prawego oka.

W związku z wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruchu zakładu górniczego  KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej eksploatacji samojezdnego wozu kotwiącego typu SWK Roof Master produkcji Mine Master Sp. z o. o. w Wilkowie, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny:

  • wpływu stanu technicznego ww. wozu kotwiącego na wypadek, a w szczególności ocenę układu roboczego, w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta w/w wozu, następnie doprowadzenia wozu do właściwego stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu,
  • przyczyny i sposobu powstałego uszkodzenia żerdzi, pęknięcia na dwa elementy: jeden o długości ok. 0,7 m, drugi o długości ok. 0,3 m.

Ponadto, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał: 

  • przeprowadzić, przez właściwą jednostkę ocenę wpływu stanu technicznego samojezdnego wozu kotwiącego typu SWK Roof Master produkcji Mine Master Sp. z o. o. w Wilkowie, na zaistniały wypadek, a w szczególności ocenę układu roboczego, w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta w/w wozu,
  • zabezpieczyć i przekazać właściwej jednostce, dwa elementy uszkodzonej żerdzi, celem określenia przyczyny i sposobu jej uszkodzenia,
  • ustalić bezpieczny sposób przetransportowania wozu kotwiącego typu SWK Roof Master z komory K-42 z pasa P-35 oddziału górniczego G-32, do wyznaczonego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę,- przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry