12 07 2016

Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                             

 Katowice, dnia 20 lipca 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 33/2016/EW

o wypadku zbiorowym (dwa wypadki lekkie), zaistniałym w dniu 12.07.2016 r. ok. godz. 1330, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice - Sieroszowice” w Kaźmierzowie, któremu ulegli: - operator samojezdnych maszyn górniczych p/z, lat 42, pracujący w górnictwie 11 lat, -operator maszyn i urządzeń p/z, lat 43, pracujący w górnictwie 19 lat.

Do wypadku doszło w chodniku wentylacyjnym 2, na poziomie 1050 m, w odległości około 500 m od szybu SG-1. W miejscu wypadku chodnik wentylacyjny 2, o szerokości przy spągu ok. 4,2 m, wysokości ok. 3,5 m i nachyleniu (na długości ok. 50 m w kierunku szybu SG-1) wynoszącym ok. 3º, był zawodniony. Strop zabezpieczony był obudową kotwiową.

W dniu 12.07.2016 r. na początku zmiany II, prowadzono regularny transport załogi pojazdem typu SWT TEAM-14/1,9 o numerze zakładowym 312 (zwany dalej „pojazdem”), na trasie od dworca osobowego przy szybie SG‑1 do pola C-3 oddziału górniczego G-61. Około godz. 1230, w chodniku wentylacyjnym 2, w odległości ok. 40 m od chodnika C-345, nastąpiło czołowe zderzenie pojazdu z ładowarką typu LKP-0900B o numerze zakładowym 385. Ładowarka, zjeżdżała po zmianie I do miejsca parkowania przy komorach przeglądowo-naprawczych oddziału mechanicznego C-60A. Po zderzeniu, operator odjechał pojazdem z miejsca zdarzenia wraz z przewożonymi osobami do komór oddziału C-60A i powiadomił o zdarzeniu sztygara. Żadna z przewożonych osób nie zgłosiła sztygarowi dolegliwości, wobec czego sztygar polecił operatorowi rozwieźć pojazdem pracowników. Ładowarka po zjechaniu do komór oddziału C-60A była ponownie eksploatowana na zmianie II. Po rozwiezieniu pracowników, operator powrócił pojazdem do oddziału C-60A i zgłosił sztygarowi bóle w okolicy szyi. Został wydany na powierzchnię i ok. godziny 1415 zgłosił się w punkcie pomocy medycznej, w którym odmówił przyjęcia pomocy medycznej. Zjechał na dół i kontynuował pracę. Około godziny 1630 operator ponownie zgłosił sztygarowi nasilające się bóle w okolicy szyi. Został wydany na powierzchnię i przewieziony do Szpitala w Głogowie. Po wykonaniu badań został skierowany przez lekarza do domu. Około godziny 1735 drugi poszkodowany, po zakończeniu pracy, wyjechał na powierzchnię i zgłosił się do punktu pomocy medycznej z bólami w okolicy pleców. Odmówił pomocy medycznej informując, że zgłosi się sam do lekarza. Udał się do izby przyjęć Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie, gdzie po przebadaniu skierowano go do domu.
Z uwagi na zgłoszenie urazów przez dwóch poszkodowanych, o godz. 1830 o wypadku zbiorowym powiadomiono Dyrektora OUG.

Według opinii lekarskiej, z dnia 12.07.2016 r., operator pojazdu doznał: skręcenia kręgosłupa szyjnego oraz stłuczenia głowy i kręgosłupa Th. Przewidywany okres niezdolności do pracy wyniesie ok. 3 tygodnie. Według opinii lekarskiej, z dnia 12.07.2016 r., drugi poszkodowany doznał: stłuczenia żeber i biodra prawego. Przewidywany okres niezdolności do pracy wyniesie ok. tygodnia.

W dniu 12.07.2016 r., przeprowadzono oględziny miejsca wypadku zbiorowego. W miejscu wypadku nie było maszyn biorących udział w zderzeniu. W pojeździe SWT uszkodzeniu i odkształceniu uległy: konstrukcja mocująca koło zapasowe do przedniego zderzaka pojazdu, felga koła, prawy błotnik, maskownica chłodnicy oraz posadowienie przedniego reflektora lewego. Ponadto stwierdzono uszkodzenie instalacji elektrycznej pojazdu uniemożliwiające sprawdzenie działania sygnalizacji akustycznej, oświetleniowej, rozruchowej oraz ostrzegawczej. W ładowarce nie stwierdzono żadnych śladów zderzenia na konstrukcji przedniej.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku zbiorowego było, spowodowane dynamicznym oddziaływaniem powstałym podczas zderzenia się pojazdu z ładowarką, gwałtowne przemieszczenie się i uderzenie operatora pojazdu SWT TEAM-14/1,9 o konstrukcję wewnątrz kabiny pojazdu, a osoby przewożonej na platformie o konstrukcję wsporczą pojazdu.

Do wypadku przyczyniły się:

  • nie zachowanie przez operatora ładowarki szczególnej ostrożności i uwagi podczas włączania się do ruchu z chodnika C-345 do chodnika wentylacyjnego 2 oraz nie upewnienie się czy jazda ładowarką, po minięciu zakrętu w chodniku wentylacyjnym 2 nie zagraża innym użytkownikom ruchu,
  • nie zwrócenie uwagi na sygnały świetlne i akustyczne nadawane przez operatora pojazdu oraz na ekran z obrazem przekazywanym przez kamerę skierowaną w kierunku jazdy, a także nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdowi przewożącemu ludzi,
  • nie zachowanie przez operatora pojazdu TEAM-14/1,9 szczególnej ostrożności i uwagi podczas przejeżdżania przez ograniczający widoczność zakręt w chodniku wentylacyjnym 2.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice  -Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej eksploatacji samojezdnego wozu transportowego typu SWT TEAM-14/1.9 o numerze fabrycznym 58/2013 i numerze zakładowym 312, do czasu usunięcia uszkodzeń powstałych w wyniku zderzenia i doprowadzenia stanu technicznego pojazdu do zgodności z obowiązującą dokumentacją techniczno - ruchową producenta oraz dokonania odbioru technicznego przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry