Wypadki zbiorowe 2016

Opisy wypadków zbiorowych w bieżącym roku

Lp Data Zakład górniczy Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1. 12.01.2016 godz. 1100 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" 1/0/1  szczegółowa treść
2. 29.01.2016 godz.214 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" 0/1/2  szczegółowa treść
3. 20.02.2016 godz. 1015 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" 0/0/4 szczegółowa treść
4. 26.02.2016 godz. 1151 ZG EKO-PLUS Sp. z o.o 0/0/3 szczegółowa treść
5. 1.04.2016 godz. 705 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" 0/0/5 szczegółowa treść
6. 13.05.2016 godz.446 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" 0/0/2 szczegółowa treść
7. 12.07.2016 godz.1330 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 0/0/2 szczegółowa treść 
8. 25.08.2016 godz. 411 KWK Ruda Ruch Bielszowice 1/0/3 szczegółowa treść
9. 14.09.2016 godz. 959 KGHM Polska Miedź O/ZG "Rudna" 1/0/10 szczegółowa treść
10.

23.09.2016 godz. 2225

KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

Firma usługowa PeBeKa Lubin

3/0/0 szczegółowa treść
11.

18.10.2016 godz. 150

KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna"

0/0/6  szczegółowa treść
12.

3.11.2016 godz. 159

KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”

1/0/1 szczegółowa treść
13.

17.11.2016 godz. 919

KWK „Wieczorek”

Firma usługowa „Tran-Jan” Sp. z o.o. 

 i „Temkop” Sp. z o.o.

 0/0/11  szczegółowa treść
14.

29.11.2016 godz. 2109

KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”

8/0/21 szczegółowa treść
Łączna liczba poszkodowanych  15/1/71  


Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry