12.08.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 18.08.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 44/2011/EW

o pożarze zaistniałym w dniu 12.08.2011 r. około godz. 1950 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej.

Pożar zaistniał w ścianie 307b w pokładzie 507 na poziomie 840 m.

Pokład 507 zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, I stopnia zagrożenia wodnego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ściana 307b eksploatowana była systemem podłużnym z zawałem stropu i zaliczona do pomieszczenia ze stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu. Powietrze do ściany płynęło chodnikiem 8’az, a następnie odprowadzane było chodnikiem 9z wzdłuż zrobów zawałowych. Wyposażenie ściany stanowiło 168 sekcji obudowy typu TAGOR 17/43 POz, kombajn ścianowy typu KSW 880EU/1KV współpracujący z przenośnikiem ścianowym typu Rybnik 850. Urządzenia zasilane były napięciem 1000V, ze stacji transformatorowych, poprzez wyłączniki wielostycznikowe.

W dniu 12.08.2011 r. na zmianie „F”, rozpoczynającej się o godz. 1830, ściana została obłożona do wydobycia. Prace rozpoczęto od czyszczenia ścieżki kombajnowej w kierunku chodnika 8’az. Około godz. 1950, gdy kombajn czyścił ścieżkę przy sekcji nr 40, operator obudowy zmechanizowanej zauważył płomienie, w przejściu, w rejonie od sekcji nr 74 do 77. Po wyłączeniu napięcia w instalacji elektrycznej w ścianie, zatrudnieni w niej pracownicy przystąpili do aktywnego gaszenia pożaru gaśnicami pianowymi i emulsją z sekcji obudowy oraz wodą z rurociągu przeciwpożarowego. Pożar ugaszono około godz. 2040. Analizator tlenku węgla, zabudowany w wylotowym prądzie powietrza z rejonu ściany, zarejestrował maksymalną zawartość tlenku węgla wynoszącą 0,0046% (46ppm). W wyniku pożaru, w rejonie od sekcji nr 74 do 77, spaleniu uległy odcinki opon przewodów zasilających kombajn, przenośniki ścianowy i podścianowy z kruszarką kęsów oraz powłoki kabli sterowniczych i elementy układaka kablowego. W zagrożonym rejonie przebywało 29 pracowników, z których trzech użyło aparatów ucieczkowych. Żaden z pracowników nie zgłosił wypadku w związku z zaistniałym pożarem.

Przyczyna pożaru, zaistniałego w ścianie 307b w pokładzie 507 na poziomie 840 m, dotychczas nie została ustalona.

O zaistniałym pożarze powiadomiono Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach w dniu 13.08.2011 r. o godz. 1225, to jest po upływie około 16 godzin.

W związku z pożarem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał przedsiębiorcy sprawdzenie, przez wyspecjalizowaną jednostkę, prawidłowości stosowanych, w KW S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej, rozwiązań technicznych poprzez przeprowadzenie badań mających na celu określenie przyczyny zapalenia się przewodów oponowych oraz kabli sterowniczych i układaka kablowego w ścianie 307b w pokładzie 507.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry