Niebezpieczne zdarzenia - pożary

Pożary w 2011 roku

Lp Data Zakład górniczy Wydarzenie Poszkodowani Opis
śm/c/l
1. 16.02.2011 godz.2216  KWK „Bielszowice” pożar endogeniczny 0/0/0

szczegółowa treść

 

2. 5.05.2011 godz. 1948  KWK „Krupiński” pożar egzogeniczny

 0*/0*/0*

 szczegółowa treść

3.  21.05.2011 godz. 2200  Kopalnia
i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich „Osiecznica” 
pożar egzogeniczny

 0/0/0

 szczegółowa treść

4. 16.06.2011 godz. 240   KWK „Wieczorek” pożar endogeniczny

 0/0/0

 szczegółowa treść

5.  28.06.2011 godz. 455   KWK „Wujek” pożar endogeniczny 

 0/0/0

 szczegółowa treść

6.  3.07.2011 godz. 855   KWK „Bobrek-Centrum” Ruch Centrum pożar endogeniczny

0/0/0

 szczegółowa treść

7. 7.08.2011 godz. 620   KWK „Murcki-Staszic” Ruch Staszic pożar endogeniczny

 0/0/0

 szczegółowa treść

8. 12.08.2011 godz.1950   KWK „Bielszowice” pożar egzogeniczny

 0/0/0

 szczegółowa treść

9. 5.11.2011 godz.2234 KWK „Bielszowice”  pożar endogeniczny

 0/0/0

 szczegółowa treść

10.  21.12.2011 godz.1145 KWB „Turów”  pożar endogeniczny

 0/0/1

 szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 0/0/1 x

*) Poszkodowani ujęci w zestawieniu "Zapalenia i wybuchy metanu".

Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 20112010 | 2009 | 2008

do góry