12.08.2011.1

W ścianie 307b, w pokładzie 507, na poziomie 840m, oddział G-4, nastąpiło zapalenie, migrującego przez zaburzenie występujące w formie szczeliny, metanu z pokładu 510 i wydzielającego się ze spągu ściany, spowodowane prawdopodobnie iskrzeniem powstałym w wyniku urabiania zwięzłych skał lub tarciem elementów metalowych bądź wywołanym zawałem skał stropowych. W wyniku pożaru zostały spalone opony zewnętrzne wszystkich przewodów elektrycznych prowadzonych na nadstawkach przenośnika ścianowego, kable sterownicze i teletechniczne oraz elementy układaka kablowego w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej od nr 74 do nr 77. W zagrożonym rejonie zatrudnionych było 29 pracowników, z których 3 użyło aparatów ucieczkowych, podczas gaszenia pożaru. O godz. 20.40 pracownicy aktywnie ugasili pożar przy pomocy środków gaśniczych. W następstwie zapalenia metanu nikt nie odniósł obrażeń i nie uległ wypadkowi.

do góry