Niebezpieczne zdarzenia - zapalenia i wybuchy metanu

Zapalenia i wybuchy metanu w 2011 roku

Lp Data Zakład górniczy Poszkodowani Opis
śm/c/l
1. 13.03.2011
godz.1046
KWK „Murcki-Staszic”
Ruch Staszic

0/0/0

szczegółowa treść

2.  5.05.2011 godz. 1948 KWK „Krupiński”

 3/9/2

 szczegółowa treść

3. 12.08.2011 godz.1950 KWK „Bielszowice”

 0/0/0

 szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 3/9/2 x

Poszkodowani w wypadkach:

   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry