12.11.2010

W rejonie skrzyżowania chodnika nadścianowego j82 ze ścianą j82 w pokładzie 407/1 na poziomie 660m nastąpił opad warstw stropowych, który swym zasięgiem objął przebywającego w tym rejonie górnika. W wyniku prowadzonej akcji ratowniczej o godz. 256 uwolniono górnika, który doznał m.in. rany głowy i kończyn oraz ogólnych stłuczeń ciała.
do góry