Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia

Inne zdarzenia w 2010 roku

Lp Data Zakład górniczy Poszkodowani Opis
śm/c/l
1. 22.01.2010 godz.505 KWB „Bełchatów” 0/0/0 szczegółowa treść
2. 9.02.2010
godz.735
KWK „Piast”

 0/0/0

szczegółowa treść

3.  7.03.2010 godz.1721 KWK „Piast”

 0/0/0

szczegółowa treść
4. 26.07.2010 godz.745 KWB „Konin” w Kleczewie S.A.

 0/0/0

szczegółowa treść
5.  7.08.2010
godz.1320
KWB „Turów”

 0/0/0

szczegółowa treść
6. 30.08.2010 godz.1612 KWK „Pniówek”

 0/0/0

szczegółowa treść
7. 8.09.2010 godz. 1300  Kopalnia "Borówno"
w Czarnym Borze

 0/0/0

szczegółowa treść
8.  2.10.2010 godz. 500 CZOK Oddział w Czeladzi, rejon Siemianowice 

 0/0/0

 szczegółowa treść

9. 12.11.2010 godz. 2110  KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Makoszowy

 0/0/1

 szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 0/0/1 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry