13.01.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-2/gg-09/2008

Katowice, dnia 21.01.2008 r.


I N F O R M A C J A Nr 2/2008śm/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (dwa śmiertelne i jeden lekki), w wyniku zapalenia i wybuchu metanu, zaistniałego w dniu 13.01.2008 r. o godz. 919 w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach.

Zapalenie i wybuch metanu zaistniały w rejonie przecinki badawczej ściany 558 w pokładzie 510 D wschód na poziomie 665 m. Pokład 510 o grubości około 10 m, nachyleniu 4 ÷ 6o, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, III grupy skłonności węgla do samozapalenia i I stopnia zagrożenia wodnego. Wyrobiska projektowanej ściany, tj. przecinka badawcza ściany 558, o długości 230,5 m, wykonana została w obudowie V32 ŁPRP 13/9, natomiast wyrobiska przyścianowe a mianowicie: chodnik IX wsch., o długości 1214m i chodnik VIIIa wsch. o długości 1009 m, wykonane zostały w obudowie ŁP9/V32. Przedmiotowy rejon przewietrzany był prądem powietrza z poziomu 665 m, w ilości około 810m3/min, wzdłuż calizny węglowej chodnikiem IX wsch., przecinką badawczą ściany 558, chodnikiem VIIIa wsch., chodnikiem VIII wsch. i dalej drogami wentylacyjnymi do szybów wentylacyjnych: „Południowy” i „Wacław”. Metanowość bezwzględna rejonu nie przekraczała 3,39 m3CH4/min. Chodnik IX wsch. oraz przecinka ściany 558, o łącznej długości 263m, zostały otamowane w dniu 3 czerwca 2007 r. tamą izolacyjną murową (nr 426) o grubości 0,25 m.

W dniu 13.01.2008 r. (niedziela) na zmianie rannej, rozpoczynającej się od godz. 600, do kontroli rejonu przecinki badawczej ściany 558, w ramach kontroli wyrobisk w dni wolne od pracy, zatrudnionych było 2 pracowników tj. jedna osoba dozoru i młodszy górnik. O godzinie 919 nastąpiło zapalenie i wybuch metanu, powodując zniszczenie tamy izolacyjnej nr 426, „uruchomienie” przeciwwybuchowych zapór pyłowych i wodnych (w sumie siedem zapór). Wybuchowi metanu towarzyszyła wysoka temperatura oraz wysokie stężenia tlenku węgla - powyżej 200 ppm. Trzech pracowników, znajdujących się w odległości ok.1500 m od chodników przyścianowych ściany 558 w sąsiedztwie wyrobisk odprowadzających powietrze z zagrożonego rejonu, wycofało się samodzielnie oraz wytransportowało na noszach sztygara górniczego przebywającego w zadymionym wyrobisku. Pracownicy ci powiadomili o niebezpiecznym zdarzeniu dyspozytora ruchu kopalni, który rozpoczął prowadzenie akcji ratowniczej. O godz.1045 kierownik ruchu zakładu górniczego przejął prowadzenie akcji ratowniczej, w której brało udział sześć zastępów ratowniczych, w tym cztery własne oraz dwa z OSRG w Tychach. W czasie penetracji wyrobisk, około godz. 1342 , w chodniku IX wsch. w odległości około 1000 m na wschód od pochylni I wsch. znaleziono jednego poszkodowanego, który był poturbowany i poparzony ale przytomny, a o godz. 1738 w chodniku VIIIa wsch. w odległości około 650 m od tej pochylni odnaleziono drugiego poszkodowanego bez oznak życia.

W wyniku odniesionych obrażeń, w dniu 17 stycznia 2008 r., pracownik odnaleziony w chodniku IX wschód zmarł w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Aktualnie prowadzona jest akcja polegająca na otamowaniu rejonu przecinki badawczej ściany 558.

Prawdopodobną przyczyną zapalenia i wybuchu metanu było samozapalenie węgla w rejonie przecinki badawczej ściany 558.

Przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie na pracowników wysokiej temperatury, gazów pożarowych oraz przemieszczającej się fali ciśnieniowej.

Przyczyny i okoliczności zaistniałego zdarzenia są przedmiotem badań specjalnej Komisji powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry