13.01.2014.2

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 17.01.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 2/2014/EW

w sprawie zawału skał stropowych, zaistniałego w dniu 13.01.2014 r., około godziny 1100 w Kompani Węglowej S.A. Oddział KWK „Ziemowit” w Lędzinach, w przekopie kołowym C-1 na poziomie III (650 m).

Zawał zaistniał w przodku przebudowy przekopu kołowego C-1 na poziomie III (650 m), prowadzonej z użyciem materiałów wybuchowych. Przekop kołowy C-1 o nachyleniu około 00, wykonano w piaskowcu, w obudowie TH-21/8. Przebudowa przekopu polegała na wymianie skorodowanej obudowy, na obudowę typu ŁP-9/V29/A w rozstawie co 0,75 m. Do dnia 13.01.2014 r. wykonano około 29 m postępu. Czoło znajdowało się około 2,5 m przed wnęką o długości około 7 m i szerokości około 3,4 m, wykonaną po stronie ociosu północno-wschodniego.

W dniu 13.01.2014 r. w przodku zatrudnionych było trzech pracowników oddziału GP-2 (w tym górnik strzałowy), pod nadzorem nadgórnika. Pracownicy urobili ręcznie wyłom pod stropnicę kolejnych odrzwi obudowy, a następnie odwiercili w caliźnie ociosu południowo-zachodniego 3 otwory strzałowe. Górnik strzałowy załadował do każdego z otworów ładunek 300g materiału wybuchowego metanowego specjalnego (Emulinit PM), uzbrojonego zapalnikiem elektrycznym półsekundowym, po czym, za zgodą osoby dozoru odpalił ładunki. Około godziny 1100, podczas kontroli miejsca wykonanych robót strzałowy stwierdził, że obudowa utraciła stabilność i podporność w wyniku czego nastąpiło wysypanie rumoszu skalnego ze stropu i ociosów. Zawał skał stropowych sukcesywnie powiększał się, osiągając wysokość około 3 m i obejmując całą szerokość wyrobiska oraz długość około 6 m, tj. długość skrzyżowania przekopu C-1 z wnęką zlokalizowaną po stronie ociosu północno-wschodniego. O zdarzeniu powiadomieni zostali dysponent przewozu i dyspozytor. Na podstawie wykonanej kontroli przez Kierownika Działu Górniczego, o godzinie 1400 Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego powiadomił dyrektora OUG w Katowicach o zaistnieniu zawału.

Według wstępnych ustaleń przyczyną zawału była utrata stabilności i podporności obudowy TH-21/8, w miejscu wykonywania przebudowy przekopu kołowego C-1, prowadzonej z użyciem środków strzałowych.

W związku z zaistniałym zawałem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej dalszego prowadzenia przebudowy przekopu kołowego C-1 na poziomie III (650m), do czasu usunięcia skutków zaistniałego zawału, prowadząc prace w oparciu o technologię zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, uwzględniającą występowanie wnęki po stronie ociosu północno-wschodniego przekopu kołowego C-1. 
  2. Roboty związane z usuwaniem skutków zaistniałego zawału prowadzić przez doświadczonych górników pod bezpośrednim, stałym nadzorem osób dozoru ruchu specjalności górniczej. 
  3. Prowadzić na bieżąco ewidencję elementów obudowy chodnikowej wydobywanych z rumoszu skalnego, w ramach prowadzenia robót związanych z usuwaniem skutków zawału zaistniałego w przekopie kołowym C-1 na poziomie III (650).

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry