13.03.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 24.03.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 13/2010/EW

wypadku zbiorowym - strzałowym (jeden wypadek ciężki i jeden lekki), zaistniałym w dniu 13.03.2010 r. około godziny 1155, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, któremu ulegli: 
- górnik, operator samojezdnych maszyn pod ziemią, lat 34, pracujący w górnictwie 12 lat – wypadek ciężki, 
- górnik strzałowy, lat 45, pracujący w górnictwie 23 lata – wypadek lekki.


Wypadek zaistniał w przodku pochylni L-167, na wysokości przecinki P-27, w polu II/41 oddziału górniczego G-9, na poz. 740 m, w odległości około 9 km od szybu L-III. W miejscu wypadku wysokość wyrobiska wynosiła około 2,5 m, a szerokość przy stropie około 6,0 m. Wyrobisko zabezpieczone było obudową kotwową ekspansywną o długości żerdzi 1,8 m, zabudowaną w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m.

W dniu 13.03.2010 r. o godzinie 1155, na zmianie I zaczynającej się o godzinie 6oo, w przodku pochylni L-167 wykonywano wiercenie otworów strzałowych wg metryki strzałowej nr 7/G-9/LW. Podczas wiercenia otworu przystropowego (po lewej stronie przodka), nastąpiło prawdopodobnie nawiercenie resztek materiału wybuchowego ERGODYN 22E, znajdującego się w pozostałości otworu strzałowego z poprzedniego zabioru tzw. „fajce” i jego detonacja. Detonacja spowodowała częściowe urobienie calizny wokół wierconego otworu. Odłamki skalne, przemieszczające się na skutek detonacji materiału wybuchowego, spowodowały urazy u operatora wiertnicy oraz przodowego pola (górnika strzałowego) znajdującego się w pobliżu wozu wiertniczego. Skutki detonacji uszkodziły ponadto wóz wiertniczy SWW 126/4 BOOMER o numerze zakładowym 116. Poszkodowanym na dole pomocy udzielił lekarz-ratownik. Po wydaniu na powierzchnię, poszkodowani zostali przewiezieni do Szpitala miejskiego w Lubinie.

Wcześniej w przodku pochylni L-167 roboty strzałowe wykonywane były na zm. II w dniu 12.03.2010 r.

Przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie poszkodowanych dynamicznie przemieszczającymi się odłamkami skalnymi wyrzuconymi z czoła przodka w wyniku nawiercenia i detonacji pozostałości MW z poprzedniego zabioru.

Po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, nakazał:

1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części pochylni L-167 na odcinku od skrzyżowania z przecinką P-26 do czoła przodka, do czasu;

  • dokonania szczegółowej kontroli stanu obudowy wyrobiska,
  • dokonania szczegółowej kontroli czoła przodka pod kątem możliwości pozostawania resztek materiału wybuchowego w otworach strzałowych. Podjąć stosowne działania wynikające z powyższych kontroli.

2. Wstrzymać ruch wozu wiertniczego typu SWWN BOOMER 126 – 4/28 nr zakładowy 116 uszkodzonego w wyniku zaistniałego wybuchu. Przeprowadzić przegląd stanu technicznego wiertnicy i podjąć stosowne działania wynikając z tego przeglądu,
3. Ustalić bezpieczny sposób uwolnienia i przemieszczenia ww. maszyny samojezdnej do komory maszyn ciężkich.

Informację opracowano na odstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry