Wypadki ciężkie w 2010

Opisy wypadków ciężkich w 2010 roku

      

<!-- start nagłówka -->
Kopaliny podstawowe
L.p. Data Zakład górniczy Liczba poszkodo-
wanych w wypadku
Opis
1. 4.01.2010 godz.1920 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”  1 szczegółowa treść

2.

6.01.2010 godz.835 INVESTGAS S.A.
w Warszawie
Podziemny Magazyn Gazu „Kosakowo”
w budowie
Firma usługowa „Gazomontaż” S.A.

 1

szczegółowa treść

3.

14.01.2010 godz.1025 KWK „Halemba - Wirek”
Ruch Halemba

 1

szczegółowa treść

 4. 16.01.2010 godz.545 KWK „Jankowice”

 1

szczegółowa treść

 5. 28.01.2010 godz.130 KWK „Sośnica-Makoszowy”
Ruch Makoszowy
Firma usługowa BZUG Sp. z o.o.

 1

szczegółowa treść
 6. 25.02.2010 godz.425 KGHM Polska Miedź O/ZG „Lubin”
Firma usługowa PUGiB BUD
Sp. z o.o.

3

szczegółowa treść
 7. 26.02.2010 godz.250 KWK „Knurów-Szczygłowice”
Ruch Knurów
Firma usługowa GÓR-BUD Sp. z o.o.

 1

szczegółowa treść
 8. 13.03.2010 godz. 1155 KGHM Polska Miedź O/ZG „Lubin”

 1

szczegółowa treść

 9. 18.03.2010 godz. 1555 KGHM Polska Miedź O/ZG „Lubin”

 1

szczegółowa treść

10. 19.03.2010 godz. 2050 KGHM Polska Miedź O/ZG „Lubin” Przedsiębior-
stwo Robót Górniczych i Montażowych

 1

szczegółowa treść

11.  7.04.2010 godz.1513 KWK „Piast”
Firma usługowa ZGRI

 1

szczegółowa treść
13.  5.05.2010 godz.756 KWK „Wujek”
Ruch Wujek

 1

szczegółowa treść
14. 16.05.2010 godz.2300 ZG „Trzebionka” S.A. w likwidacji
Firma usługowa P.U.H „OPA-REM” Sp. z o.o.

 1

szczegółowa treść

15. 20.05.2010 godz.445 KWK „Zofiówka”
Firma usługowa PRG „ROW” Sp. z o.o.

 1

szczegółowa treść
16. 27.05.2010 godz.1705 KWK „Jankowice”

 1

szczegółowa treść
17. 28.05.2010 godz.1045 KWK „Bobrek-Centrum” Ruch Centrum

 1

szczegółowa treść
18.  4.06.2010 godz.1810 KWK „Knurów-Szczygłowice”
Ruch Szczygłowice  

 1

szczegółowa treść
19. 25.06.2010 godz.2150 KWK „Knurów-Szczygłowice”
Ruch Szczygłowice

 1

szczegółowa treść
20.  9.07.2010 godz.1105 KGHM Polska Miedź O/ZG „Lubin”

Firma usługowa Pebeka S.A.

 1

szczegółowa treść
21.  5.08.2010 godz.1650 CZOK w Czeladzi, Ruch I Rejon Saturn

Firma usługowa Zakład Robót Górniczych GÓRREM w Katowicach

 1

szczegółowa treść
22. 10.08.2010 godz.1745 KWK „Rydułtowy-Anna” Ruch II

 1

szczegółowa treść
23.

25.08.2010 godz. 1125

KWK "Knurów-Szczygłowice"
Ruch Knurów

 1

szczegółowa treść

24.

 4.09.2010 godz. 620

KWK "Wieczorek" 

 1

 szczegółowa treść

25.  8.09.2010 godz. 1235 ZG "Janina"

 1

 szczegółowa treść

26. 23.09.2010 godz.1330 KWB „Bełchatów”

 1

 szczegółowa treść

27.

 7.10.2010 godz.250 KGHM Polska Miedź S.A.
O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

 1

szczegółowa treść

 

28. 

 8.10.2010 godz. 1550

KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów

 1

 szczegółowa treść

29. 21.10.2010 godz. 2228  KWK „Rydułtowy-Anna”

 1

 szczegółowa treść

30. 25.10.2010 godz. 1735  KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch Wesoła

 1

 szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 31 x

 

 

<!-- start nagłówka -->
Kopaliny pospolite
L.p. Data Zakład górniczy Liczba poszkodo-
wanych w wypadku
Opis
1.

18.10.2010 godz. 1430

Borów I - kamieniołom nr 49

1

Łączna liczba poszkodowanych 1 x

 

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry