13 05 2016

Podczas eksploatacji węgla brunatnego koparką K-37, poziom V mieszany nadkładowo-węglowy, w rejonie zachodniego zbocza wyrobiska górniczego Pola Szczerców, 226 m na zachód od 70 członu przenośnika G 502 miał miejsce wstrząs sejsmiczny o energii E=1,766 x 107J i o magnitudzie 2,6 w skali Richtera. Nie stwierdzono zagrożenia dla załogi oraz bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego.

do góry