Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia

Inne zdarzenia w 2016 r.

Lp Data Zakład górniczy Poszkodowani Opis
śm/c/l
1. 22.01.2016 godz. 925  KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”  0/0/1 szczegółowa treść
2. 13.05.2016 godz. 2242 KWB „Bełchatów” 0/0/0 szczegółowa treść
3. 20.06.2016 godz. 1029 Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. 0/0/0 szczegółowa treść
4. 22.06.2016 godz. 927 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” 0/0/0 szczegółowa treść
5. 26.09.2016 godz.2100 PGE GiEK Oddział KWB „Turów 0/0/0 szczegółowa treść
6. 5.11.2016 ok. godz. 900 KWK „Silesia” 0/0/0 szczegółowa treść
7. 1.12.2016 godz. 605 KWB „Bełchatów” 0/0/0 szczegółowa treść
8. 12.12.2016 godz.220 KWB „Bełchatów” 0/0/0 szczegółowa treść 
9. 16.12.2016 godz. 746 i 749 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” 0/0/0 szczegółowa treść
Łączna liczba poszkodowanych 0/0/1 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry