14.07.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa 

 Katowice , dnia 28.07.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 34/2014/EW

w sprawie awarii drugiego zasilania w energię elektryczną, zaistniałej w dniu 14 lipca 2014 r. około godziny 2100 w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu.

Główna Stacja Zasilająca 20/6 kV „Szyb Kolejowy” w Zabytkowej Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu składa się z rozdzielń 20 kV i 6 kV. Rozdzielnia 20 kV podzielona jest na dwie sekcje A i B nie połączone sprzęgłem. Zasilana jest dwoma liniami kablowymi 20 kV ze stacji Z-66 TAURON Dystrybucja S.A. - dopływ I do pola nr 1A, a dopływ II do pola nr 1B. Pola nr 3A i 3B są polami odpływowymi do transformatorów 20/6 kV 1000 kVA nr T-A i T-B. W normalnym układzie zasilania pracuje jeden transformator, natomiast drugi znajduje się pod napięciem, bez obciążenia.

W dniu 14 lipca 2014 r. nastąpiło uszkodzenie wewnętrzne transformatora nr T-A, pracującego bez obciążenia. Uszkodzenie spowodowało zadziałanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego w stacji Z-66 TAURON Dystrybucja S.A., które wyłączyło linię 20 kV zasilającą sekcję A Głównej Stacji Zasilającej GSZ 20/6 „Szyb Kolejowy”. Około godziny 2100 dyspozytor mocy TAURON Dystrybucja S.A. powiadomił dyspozytora ruchu ZKWK „GUIDO” o wyłączeniu ww. linii i pozostawieniu jej wyłączonej do czasu przedstawienia przez kopalnię protokołu ze sprawdzenia linii. W dniu 15.07.2014 r., po uzyskaniu pozytywnych wyników sprawdzenia linii, o godz. 1015 pracownicy kopalni stwierdzili uszkodzenie w fazie L1 po stronie wtórnej transformatora nr T-A. Transformator wyłączono z ruchu, a kierownik ruchu zakładu wstrzymał prowadzenie ruchu turystycznego do czasu usunięcia awarii i przywrócenia drugiego zasilania zakładu. W czasie awarii nie nastąpiło zagrożenie dla ruchu zakładu oraz ludzi przebywających w wyrobiskach.

Przyczyną awarii było uszkodzenie wewnętrzne w fazie L1 po stronie wtórnej transformatora nr T-A 20/6 kV 1000 kVA w Głównej Stacji Zasilającej GSZ 20/6 „Szyb Kolejowy”.

W związku z zaistniałą awarią, Dyrektor SUG w Katowicach wstrzymał ruch zakładu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu ZKWK „Guido” w Zabrzu w części dotyczącej eksploatacji transformatora nr T-A 20/6 kV; 1000 kVA, w związku z bezpośrednim zagrożeniem dla zakładu oraz jego pracowników, polegającym na uszkodzeniu wewnętrznym ww. transformatora oraz określił warunki wznowienia ruchu tych urządzeń.

Informację sporządzono na podstawie danych z SUG.

do góry