14 08 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                 

  Katowice, dnia 26 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA Nr 52/2019/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 14.08.2019 r. o godz. 1115 w zakładzie górniczym KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie, należącym do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju.

Wypadek zaistniał w komorze pomp przy rząpiu szybu Jan (III) na poziomie 911 m.

Komora pomp wykonana jest w obudowie murowej o wysokości 2,9 m i szerokości 3,4 m. W komorze zabudowane są dwa zestawy pompowe typu OS-80 i OS-100 do odwadniania rząpia szybu. Pod stanowiskiem pomp usytuowany jest zbiornik o głębokości 4 m połączony z szybem „Jan” (III) poprzez otwór w obudowie szybu. W komorze pomp znajdowała się także jedna z zestawu dwóch pomp tandemowych typu FLYGT 5150 (o wadze 908 kg każda), połączonych szeregowo, służących do czyszczenia rząpia. Pompy przepompowują wodę zanieczyszczona ze zbiornika rurociągiem Ø 100 do ścieku znajdującego się w rejonie chodników wodnych na poziomie 850 m. Nad pompą typu FLYGT na wysokości ok. 2,3 m zabudowana była szyna KSP 63 wraz z wózkiem jezdnym, do którego podwieszona była wciągarka ręczna typu WR-1,5, służąca do wyciągania i opuszczania pompy do zbiornika.

W dniu 14.08.2019 r. do wykonania prac związanych z opuszczeniem pompy typu FLYGT 5150 po naprawie z poziomu pomostu do zbiornika w komorze pomp poz. 911 m, skierowany został zespół 2 pracowników oddziału szybowego MPSZ-K KWK „Knurów-Szczygłowice”. Podczas opuszczania pompy FLYGT 5150 przy pomocy wciągarki łańcuchowej typu WR-1,5 do zbiornika, nastąpiło nagłe niekontrolowane uwolnienie pompy z wciągarki. Pracownik obsługujący wciągarkę został uderzony w głowę przewracającą się pompą.

W wyniku zaistniałego wypadku pracownik doznał urazu czaszkowo-mózgowego głowy.

Po zaistniałym wypadku, Dyrektor SUG wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego w zakresie prac związanych z czyszczeniem rząpia szybu „Jan” (III), w związku z zaistnieniem bezpośredniego zagrożenia dla tego zakładu i jego pracowników oraz określił warunki wznowienia ruchu.

Przyczyną wypadku było uderzenie w głowę pracownika obsługującego wciągarkę przewracającą się pompą.

Przyczyna ta była następstwem niekontrolowanego uwolnienia pompy z wyciągarki łańcuchowej, która była opuszczana do zbiornika w komorze pomp.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry