Wypadki ciężkie 2019

Opisy wypadków ciężkich w 2019 roku

L.p. Data Zakład górniczy Liczba poszkodo-
wanych w wypadku
Opis
1.  29.01.2019 godz.1353  O/ZG „Rudna” szczegółowa treść
2. 21.03.2019 godz.850 KWK „Budryk” Firma usługowa Szkolenie i Górnictwo 1 szczegółowa treść
3. 22.03.2019 godz.850 KWK „Budryk” 1 szczegółowa treść
4. 15.06.2019 godz.740 KWK „Budryk” 1 szczegółowa treść
5. 27.06.2019 godz.1730 KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek 1 szczegółowa treść
6. 14.08.2019 godz. 1115 KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów 1 szczegółowa treść
7. 29.08.2019 godz.250 O/ZG „Rudna” 1 szczegółowa treść
8. 3.10.2019 godz.1501 KWK Ruda Ruch Bielszowice 1 szczegółowa treść
9. 29.10.2019 godz. 817

KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 

Firma usługowa „Górnicze Przedsiębiorstwo Usługowe” Sp z o.o.
1 szczegółowa treść
10. 24.11.2019 godz.810

KWK Ruda Ruch Bielszowice

1 szczegółowa treść
11. 20.12.2019 godz. 1020

PP-U UNI INVEST Sławomir Walentynowicz

1* szczegółowa treść
Łączna liczba poszkodowanych 11 -

* Wypadek przekwalifikowany z powodującego czasową niezdolność do pracy na wypadek ciężki

do góry