15 06 2017 1

W ścianie 5, w pokładzie 503, na poziomie 726 m, w czasie wykonywania prac przy usuwaniu awarii – zerwania łańcucha na przenośniku ścianowym zgrzebłowym typu PAT 260 przy pomocy siłownika przesuwu sekcji nastąpiło uszkodzenie złącza typu stecko przewodu ciśnieniowego w wyniku czego górnik został uderzony emulsją wodno-olejową wypływającą pod ciśnieniem w lewe oko.

do góry