15 06 2017 2

W trakcie objazdu wyrobisk w Polu „Nowy Ląd” sztygar objazdowy stwierdził dopływ wody do chodnika badawczego nr 2 od strony czoła przodka. Wielkość dopływu została oszacowana na ok. 2,5-3,0 m3/min. Wypływ wody powodował zalewanie ww. wyrobiska. Sytuacja została opanowana.

do góry