Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia

Inne zdarzenia w 2017

Lp Data Zakład górniczy Poszkodowani Opis
śm/c/l
 1.  6.03.2017 godz. 1024  ZG Brzeszcze  0/0/0 szczegółowy opis 
2. 27.04.2017 Odkrywkowy Zakład Górniczy „Lipinki 6”  0/0/0 szczegółowy opis 
3. 20.05.2017 godz. 1230 Zastawie IV-2 0/0/0 szczegółowy opis
4. 15.06.2017 godz. 945 Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” Sp. z o.o. 0/0/0 szczegółowy opis
5. 20.08.2017 ok. godz. 1745 Kopalnia Wapienia Miedzianka 0/0/0 szczegółowy opis
6. 3.10.2017  KWK „Anna” 0/0/0 szczegółowy opis
7. 9.10.2017 godz.600 Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich „Osiecznica” Sp. z o.o. 0/0/0 szczegółowy opis
8. 22.11.2017 godz.1755 KWK „Murcki-Staszic” 0/0/0 szczegółowy opis 
9. 3.12.2017 godz.900 KWK Ruda Ruch Halemba 0/0/0 szczegółowy opis 
Łączna liczba poszkodowanych  0/0/0  

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry