15 06 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                               

 Katowice, dnia 19 czerwca 2019 r.

 

INFORMACJA Nr 32/2019/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 15 czerwca 2019 r. o godzinie 740 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” w Ornontowicach.

Wypadek ciężki miał miejsce w ścianie Bw-2 w pokładzie 401 na poziomie 1050 m.

Pokład 401 o grubości od 1,9 m do 2,5 m i nachyleniu do 10°, nieskłonny do tąpań, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Ściana Bw-2 w pokładzie 401 o długości do 200 m i wysokości do 2,5 m, prowadzona była systemem przekątnym z zawałem stropu, pomiędzy chodnikami Bw badawczym i Bw-2 badawczym. Ściana ta wyposażona została w 128 sekcji, w tym 122 typu BW‑13/29 POz  z osłonami ociosu węglowego oraz kombajn typu JOY 4LS20 współpracujący z przenośnikiem zgrzebłowym ścianowym typu JOY AFC.

Eksploatację pokładu 401 ścianą Bw-2 uruchomiono 12 lipca 2018 r. i do 15 czerwca 2019 r., uzyskano średni postęp około 874 m, a do miejsca zakończenia eksploatacji pozostało około 177 m.

W dniu 15 czerwca 2019 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 300, sztygar zmianowy oddziału G-3 skierował do rejonu ścianą Bw-2 w pokładzie 401 zespół 14 pracowników. Spośród tych pracowników sztygar zmianowy wyznaczył 3 górników do wykonania w ścianie z użyciem materiałów wybuchowych, wnęki technologicznej dla planowanej wymiany organu urabiającego kombajnu. Początkowo w ścianie prowadzono urabianie, a po jego zakończeniu pozostawiono kombajn w rejonie sekcji nr 60. Sekcje obudowy zmechanizowanej od nr 1 do nr 15 oraz od nr 26 do rejonu kombajnu, dosunięto do trasy przenośnika  ścianowego pozostawiając niedosunięte sekcje od nr 16 do nr 25. Górnicy skierowani do wykonania wnęki technologicznej na odcinku od sekcji nr 16 do nr 18 zabezpieczyli strop ściany prostkami stalowych o długości 3,0 m, na których ułożono drewno okrągłe oraz siatki zgrzewane zaczepowe. W sekcji nr 16 zamknięta była osłona ociosu węglowego a w sekcjach nr 17 i 18 osłony te podpierały zabudowane prostki stalowe. Powodowało to, że wzdłuż tych sekcji ocios węglowy o wysokości około 2,4 m nie był zabezpieczony. Jeden z górników w sekcji nr 16 wszedł na przenośnik ścianowy i  rozpoczął wiercenia otworu strzałowego przy spągu w ociosie węglowym ściany.

Około godziny 740 przy sekcji nr 16 z ociosu ściany odspoiły się bryły węgla, z których jedna docisnęła górnika do elementów konstrukcji przenośnika ścianowego. Pracownicy oddziału G-3 uwolnili górnika spod bryły węgla i po udzieleniu mu pierwszej pomocy przenieśli na noszach do chodnika Bw-2 badawczego. Górnik przewieziony został wozem sanitarnym podwieszonej kolejki z napędem własnym spalinowym pod szyb VI na poziomie 1050 m. W czasie transportu, pomocy poszkodowanemu udzielił przybyły na miejsce lekarz.

Po wytransportowaniu na powierzchnię, górnik zabrany został przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach - Ochojcu.

Przyczyną wypadku ciężkiego było dociśnięcie górnika do elementów konstrukcji przenośnika ścianowego bryłą węgla odspojoną od niezabezpieczonego ociosu ściany.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach wydał decyzję, w której  wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej wykonywania wnęki technologicznej w ścianie Bw-2 w pokładzie 401, do czasu opracowania technologii robót, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia ociosu węglowego w ścianie, związanych z wejściem pracowników na trasę przenośnika ścianowego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry