16_09_2023

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  5 grudnia 2023 r.

 

INFORMACJA Nr 35/2023/EW

o pożarze przenośnika taśmowego C-6.4, do którego doszło w dniu 16 września 2023 r. o godzinie 1026 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów”.

 W dniu 16 września 2023 r. o godzinie 1026 w oddziale g-3 KWB „Turów” doszło do pożaru, segmentowego, przesuwnego przenośnika taśmowego C-6.4, o długości 1490 m i szerokości taśmy 1800 mm, odbierającego urobek z koparki typu KWK 1500.1, o numerze zakładowym K-18 (dalej: „koparka K-18”), pracującej w pokładzie węgla na poziomie+145 m.

W dniu 16 września 2023 r. na zmianie I, rozpoczynającej się od godziny 600, sztygar zmianowy oddziału g-3 przydzielił operatorów do obsługi przenośników taśmowych ciągu C-6, tj. C-6.5, C-6.4 i C-6.3 oraz czteroosobową brygadę do obsługi koparki K-18. Na zmianie koparka K-18 prowadziła urabianie calizny II pokładu węgla brunatnego, który transportowany był przez system oddziałowych przenośników taśmowych, kolejno C-6.5, C-6.4 i C-6.3 w kierunku odstawy głównej kopalni. O godzinie 1014  czujnik krzywego biegu taśmy przenośnika P-5.1.3, odbierającego urobek z ciągu C-6, spowodował automatyczne wyłączenie i zatrzymanie przenośników ciągu C-6, w tym przenośnika taśmowego C-6.4. O godzinie 1026 operator przenośnika C-6.4 zauważył dym i ogień wydobywający się z okolic dolnego biegu taśmy przenośnika C-6.4. O zaistniałej sytuacji poinformował operatora obsługującego przenośnik C‑6.5, a następnie udał się pieszo do miejsca pożaru z gaśnicą. Operator przenośnika C-6.5 powiadomił telefonicznie dyspozytora kopalni, który uruchomił akcję pożarową i wezwał służby ochrony przeciwpożarowej. Na miejsce pożaru dojechali pracownicy z obsługi koparki K-18 oraz operator przenośnika C.6.5, dowożąc dodatkowe gaśnice. Około godziny 1040 pracownicy ugasili płonącą taśmę, przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. Na miejsce pożaru dojechały zastępy ratownicze straży pożarnej. Działania zastępów polegały na schładzaniu przenośnika wodą i kontrolowaniu temperatury jego elementów. Po stwierdzeniu braku zagrożenia akcja pożarowa została zakończona o godzinie 1056. Podczas przeglądu trasy przenośnika zlokalizowano miejsce pożaru na 360 m trasy przenośnika C-6.4 od jego napędu i w odległości około 1900 m od koparki K-18. Spaleniu uległ odcinek taśmy przenośnika o długości około 6,7 m oraz zestaw zatartych krążników dolnych. W wyniku pożaru nikt z pracowników nie został poszkodowany.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o zdarzeniu w dniu 16 września 2023 r. o godziny 1109.

Przyczyną pożaru było zapalenie się zatrzymanej taśmy przenośnika od rozgrzanych elementów zatartego krążnika dolnego zestawu.

Do pożaru przenośnika taśmowego C-6.4 przyczyniły się:

  • zatarcie (uszkodzenie) łożyska krążnika zestawu dolnego  B 1800,
  • zatrzymanie i postój przenośnika.

W związku z pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego KWB „Turów”, w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego C-6.4, do czasu doprowadzenia jego stanu technicznego do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową oraz dokonania odbioru technicznego i wydania przez kierownika ruchu zakładu górniczego zezwolenia na ponowne oddanie go do ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry