16 03 2015

Po odwierceniu przez firmę „ALGEO” Sp. z o.o. otworu CHW-3 do głębokości 945,5 m p.p.t i przepłukaniu go, usunięto z otworu przewód wiertniczy celem wykonania przez Grupę Pomiarową Geofizyki Kraków końcowych pomiarów geofizycznych. Podczas wykonywania drugiego pomiaru doszło do zerwania i upadku sondy na dno otworu wraz z odcinkiem 300 m kabla geofizycznego. Następnie przystąpiono do prób wyciągnięcia zerwanych elementów poprzez zapuszczenie harpuna na lince wyciągarki urządzenia wiertniczego, który w trakcie tych działań również uwiązł w otworze. Awaria została usunięta 26 marca br.. 

do góry