Niebezpieczne zdarzenia - awarie

Awarie w 2015 r.

Lp Data Zakład górniczy Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1. 1.03.2015 godz.730 Exalo Drilling S.A. Piła wiertnia Kobylin 1 0/0/0 szczegółowa treść
2. 16.03.2015 godz. 1600 "ALGEO" Sp. z o.o. Ludwikowice Kłodzkie - Otwór CHW-3 0/0/0  szczegółowa treść
3. 11.05.2015 godz. 809 PGE GiEK S.A. - Oddział KWB Turów 0/0/0 szczegółowa treść
4. 8.07.2015 godz. ok. 452 KWK „Budryk” 0/0/0 szczegółowa treść
5. 8.07.2015 godz. 505 KWK „Boże Dary” 0/0/0 szczegółowa treść
6. 8.07.2015 godz. 505 KWK „Silesia” 0/0/0 szczegółowa treść
7. 8.08.2015 godz. 1820 KWK „Silesia” 0/0/0 szczegółowa treść
8. 3.09.2015 godz. 716 ZG „Sobieski” 0/0/0 szczegółowa treść
9. 27.09.2015 godz. 1810

KSN KRUSZYWO Sp. z o.o. 
OLSZNA II-MK CENTRUM

0/0/0 szczegółowa treść
10. 26.10.2015 godz. 2307

KGHM Polska Miedź S.A. 
O/ZG „Rudna”

0/0/0 szczegółowa treść
11. 28.11.2015 godz. 947

KWK „Silesia”

0/0/0 szczegółowa treść
12. 14.12.2015 godz.539

KWK "Budryk"

0/0/0 szczegółowa treść
Łączna liczba poszkodowanych 0/0/0 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry