16.05.2010.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 26.05.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 30/2010/EW

w sprawie wypadku ciężkiego sztygara zmianowego na stacji wentylatorów głównych, przy szybie „Balin” Zakładów Górniczych „Trzebionka” S. A. w likwidacji w Trzebini, zaistniałego w dniu 16 maja 2010 r. około godz. 2300.

Stację wentylatorów przy szybie „Balin” stanowią trzy wentylatory główne promieniowe typu WPK-2,6, do których powietrze doprowadzone jest z szybu betonowym kanałem wentylacyjnym o przekroju prostokątnym z odgałęzieniami do poszczególnych wentylatorów. Do zmiany kierunku przepływu powietrza oraz regulacji wydajności i spiętrzenia wentylatora zastosowano obrotowe klapy uruchamiane napędem elektrycznym umieszczonym nad stropem kanałów wentylacyjnych. Strop odgałęzień kanału wentylacyjnego usytuowano, na wysokości około 3,5 m, nad poziomem gruntu.

W dniu 16 maja 2010 r. na zmianie „C” dwuosobowy zespół pracowników (elektromonter i ślusarz), pod nadzorem sztygara zmianowego (pracownika Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „OPA – REM” Sp. z o.o. w Chrzanowie), przeprowadzał okresową (w zakresie miesięcznym) kontrolę urządzeń stacji wentylatorów głównych przy szybie „Balin”. W trakcie kontroli stwierdzono niemożność uruchomienia napędu klapy obrotowej nr 5. W wyniku pomiarów ustalono niesprawność wyłącznika krańcowego napędu zabudowanego na odgałęzieniu kanału do wentylatora nr 2. W celu wykonania naprawy, około godziny 2300, sztygar zm. wraz z ww. pracownikami, w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu), po klamrach weszli na strop odgałęzienia kanału do wentylatora nr 2. Z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn sztygar zmianowy spadł ze stropu odgałęzienia kanału wentylacyjnego na betonowe podłoże gruntu od strony odgałęzienia do wentylatora nr 3. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy i skierował go do Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, gdzie stwierdzono uraz kręgosłupa. Następnie poszkodowanego przewieziono do Szpitala Urazowego w Piekarach Śląskich.

Ustalanie przyczyn i okoliczności zaistnienia wypadku prowadzi Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry