16 05 2017

Wyższy Urząd Górniczy

  Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                         

Katowice, dnia 24 maja 2017 r.

INFORMACJA Nr 23/2017/EW

w sprawie wypadku – upadku z wysokości, zaistniałego w dniu 16 maja 2017 r. około godz. 1207  w Kopalni „Olkusz-Pomorzany” w Bukownie należącej do przedsiębiorcy: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A., któremu uległ pracownik zakładu górniczego lat 57, pracujący w górnictwie 9 lat, zatrudniony na stanowisku operatora urządzeń za i wyładowczych podsadzkowych na powierzchni.

Wypadek zaistniał na powierzchni w budynku Zmywnicy podsadzkowej Z-2, będącym obiektem budowlanym zakładu górniczego Kopalni „Olkusz-Pomorzany”. Miejsce wypadku zlokalizowane było na podeście platformy załadowczej dźwigu towarowego przeznaczonego do transportu nadziarna z komory zmywczej Zmywnicy podsadzkowej Z-2 znajdującej się około 7 m poniżej poziomu terenu. Rejon miejsca wypadku oświetlony był światłem stałym.

W dniu 16.05.2017 r. na zmianie I rozpoczynającej się od godz. 600, sztygar zmianowy oddziału IX Podsadzki, skierował brygadzistę, posiadającego uprawnienia do „obsługi dźwigu towarowego do transportu nadziarna” i dwóch operatorów urządzeń za i wyładowczych podsadzkowych do obsługi urządzeń ww. zmywnicy. Zadaniem brygadzisty był nadzór nad procesem podsadzania ze zmywnic podsadzkowych nr 2 i 3 oraz ewidencja dostaw piasku. Jeden z pracowników prowadził podsadzanie w komorze zmywczej a drugi pracował na powierzchni - usuwał z kraty wyładowczej nadziarna oraz korzenie. Około godziny 1145 zakończono proces podsadzania i rozpoczęto płukanie rurociągów podsadzkowych. Pracownik zatrudniony w komorze zmywczej wyczyścił stanowisko podsadzania z korzeni i nadziarna, załadował je do taczek i umieścił na platformie załadowczej dźwigu towarowego, którym transportowano taczki na powierzchnię. Przejazd platformy transportowej o wymiarach 0,9 x 1,1 m realizowany był za pomocą wciągnika linowego z napędem elektrycznym z liną stalową typu 8,0-T6x19, po prowadnikach stalowych. Po załadunku taczek z nadziarnem na platformę, pracownik skontaktował się z brygadzistą znajdującym się na powierzchni, potwierdzając gotowość do transportu. Brygadzista wytransportował platformę z taczkami na powierzchnię, gdzie rozładował taczki. Po krótkim czasie pracownik przebywający w komorze zmywczej usłyszał trzykrotnie uruchamiany sygnał ostrzegawczy nadawany przed załączeniem dźwigu towarowego, dodatkowo sygnalizowany migającą lampą, a następnie odgłos spadającej platformy. Po podejściu do dźwigu towarowego stwierdził, że na platformie znajduje się brygadzista, który na skutek zerwania się liny wraz z platformą spadł z wysokości około 7 metrów na  dno przedziału dźwigu towarowego.

Po udzieleniu pomocy przez pracownika komory, brygadzista został wytransportowany na noszach przez specjalistyczny zespół ratowników Państwowej Straży Pożarnej, a następnie przetransportowany helikopterem ratownictwa medycznego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

 

Przyczyną wypadku był upadek brygadzisty wraz z platformą transportową z wysokości około 7 m na posadzkę betonową – dno przedziału dźwigu towarowego, spowodowany zerwaniem się stalowej liny dźwigu.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Krakowie:

  • Wydał decyzję na podstawie art. 171 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, wstrzymującą ruch urządzenia dźwignicowego – dźwigu towarowego o numerze ewidencyjnym CBiDGP 31088006 zainstalowanego w Zmywnicy nr 2 do czasu doprowadzenia go do zgodności z dokumentacją techniczną w zakresie liny oraz zawiesia platformy załadowczej dźwigu. Określił warunek wznowienia ruchu poprzez przeprowadzenie badania przez rzeczoznawcę.
  • Wystąpił do Prezesa Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A., o ponowne przeszkolenie pracowników skierowanych do obsługi urządzeń za i wyładowczych podsadzkowych w zakresie właściwej organizacji pracy podczas obsługi dźwigów towarowych oraz omówienie przyczyn i okoliczności zaistniałego wypadku z załogą własną i podmiotami wykonującymi prace w ruchu zakładu górniczego Kopalni„Olkusz – Pomorzany”.                                                                                   

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry