16.10.2013

Awaryjne wyłączenie rozdzielni 6 kV RGP6 (GSZ). Awaria spowodowała pozbawienie zasilania w energię elektryczną m.in.: stacji wentylatorów głównych przy szybach "Południowy" i "Północny", górnicze wyciągi szybowe dla ludzi szybu I i szybu III oraz zakład przeróbki mechanicznej węgla.
Zasilanie zostało przywrócone:
o godzinie 1201 wentylatorowi głównemu nr 2 przy szybie "Północny"
o godzinie 1215 wyciągom szybowym dla ludzi szybów I i III
o godzinie 1242 wentylatorowi głównemu nr 3 przy szybie "Południowy"
o godzinie 1800 zakładowi przeróbki mechanicznej węgla z pola nr 31.
W trakcie awarii nie prowadzono jazdy ludzi w szybach oraz nie prowadzono zdarzeń wypadkowych.
do góry