Niebezpieczne zdarzenia - awarie

Awarie w 2013 roku

Lp Data Zakład górniczy Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1. 19.02.2013 KWK „Wujek” Ruch Śląsk 0/0/0 szczegółowa treść
2. 8.04.2013 godz. 250 KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów

0/0/0

 szczegółowa treść

3. 18.04.2013 godz.444 ZG „Sobieski”

0/0/0

 szczegółowa treść

4. 26.04.2013 godz.1809 KWK „Brzeszcze”

0/0/0

 szczegółowa treść

5. 15.05.2013 godz. 930 Kopalnia Gazu Ziemnego Borzęcin 

0/0/0

 szczegółowa treść

6.  10.07.2013 godz.830  Kopalnia Gazu Ziemnego Tarnów I

0/0/0

 szczegółowa treść

7.  24.07.2013 godz. 2240  KGHM Polska
Miedź S.A.
O/ZG „Rudna”

0/0/0

 szczegółowa treść

8.  1.09.2013 godz. 135  KRNiGZ „Zielin”

0/0/0

 szczegółowa treść

9.  16.10.2013 godz. 1156  KWK "Sośnica-Makoszowy" Ruch "Makoszowy"

0/0/0

 szczegółowa treść

10. 25.10.2013 godz. 1120  ZG Janina

0/0/0

 szczegółowa treść

11.  8.12.2013 godz. 1004  KGHM Polska
Miedź S.A.
O/ZG „Rudna”  

0/0/0

 szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 0/0/0 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry