16 12 2016

W zrobach pola XIV/1, w odległości 500 m od czynnego frontu pola XII/1 o godz. 746, a następnie o godz. 749 w polu XII/1, na poziomie 1050 m, miały miejsce wstrząsy sprowokowane robotami strzałowymi, odpowiednio o energii E=9,5x107J i E=1,0x107J nie spowodowały zagrożenia dla załogi. 

do góry