17 03 2017

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                     

Katowice, dnia 24 marca 2017 r.

INFORMACJA Nr 15/2017/EW

w sprawie wypadku, zaistniałego w dniu 17.03.2017 r. o godz. 1024 w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie, któremu uległ pracownik oddziału szybowego MPSz-K - sygnalista, lat 44.

Wypadek zaistniał w przedziale wschodnim szybu „Jan III” na głębokości 768 m. Dwuprzedziałowy szyb „Jan III” wyposażony jest w górnicze wyciągi szybowe zainstalowane w przedziałach wschodnim i zachodnim, służące do wyciągania urobku z poz. 650 m i 850 m w przedziale wschodnim oraz z poz. 850 m w przedziale zachodnim, z możliwością prowadzenia jazdy ludzi w przedziale wschodnim z poz. 550 m, 650 m i 850 m.

Górniczy wyciąg szybowy w przedziale wschodnim wyposażono w skip 20 Mg po stronie zachodniej i skipoklatkę 20 Mg z piętrem do jazdy ludzi po stronie wschodniej. Skipoklatka zabudowana po stronie wschodniej posiada piętro do jazdy ludzi wyposażone z obu stron w drzwi piętra zamykane na rygle. Na głowicy skipoklatki zabudowane są po dwie prowadnice toczne boczne typu KB 320/20 i jedna czołowa typu KU 320/10A, w piętrze skipoklatki pod głowicą na wysokości 2,05 m (oś prowadnicy) zabudowane są prowadnice czołowe typu KC 350/20A posiadające osłony od strony piętra.

W dniu 17.07.2017 r. na zmianie I wykonywano rewizję dobową górniczego wyciągu szybowego w przedziale wschodnim szybu „Jan III”. Rewizję prowadzono z wykorzystaniem urządzenia ECHO-S zarówno do sygnalizacji jednouderzeniowej bezpośredniej  przy sterowaniu ręcznym maszyny wyciągowej, jak i dla zdalnego uruchamiania z regulacją prędkości za pomocą sterowania przyciskowego. W czasie wykonywania kontroli zbrojenia i wyposażenia szybu od zrębu szybu do poz. 850 m urządzenie ECHO-S było zabudowane na głowicy skipoklatki. Po dojechaniu do poziomu 850 m postanowiono dokonać jeszcze jednego przejazdu pomiędzy poz. 650 m i 850 m w celu kontroli kabla teletechnicznego zabudowanego po stronie północno-wschodniej szybu. Urządzenie ECHO-S zabudowano w piętrze skipoklatki po stronie północnej. Dwóch pracowników z sygnalistą, z wykorzystaniem sygnalizacji jazdy osobistej przejechało na poz. 650 m i weszło na głowicę skipoklatki, a sygnalista obsługujący urządzenie ECHO-S pozostał w skipoklatce. W czasie jazdy w dół z prędkością ok. 0,1 m/s, na głębokości szybu ok. 768 m, o godz. 1024, z niewiadomych przyczyn doszło do pochwycenia prawego przedramienia sygnalisty przez rolkę prowadnicy tocznej czołowej zabudowanej pod głowicą w piętrze skipoklatki i dociśnięcia jej do prowadnika stalowego. W trakcie zdarzenia drzwi w piętrze były otwarte po obu stronach. W wyniku wypadku nastąpiło  zdarcie skóry przedramienia prawego na 2/3 jego powierzchni oraz8 cm ramienia prawego sygnalisty.

Przyczyną wypadku było pochwycenie prawego przedramienia sygnalisty przez rolkę prowadnicy tocznej czołowej i dociśnięcie jej do prowadnika.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry