17.11.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 24.11.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 80/2010/EW

w sprawie pożaru taśmy przenośnika węglowego W-06, zaistniałego
w dniu 17 listopada 2010 roku ok. godziny 705 , w Kopalni Węgla Brunatnego „KONIN” w Kleczewie S.A. – odkrywka „Jóźwin”.

W dniu 17.11.2010 r., na zmianie I trwającej od godz. 600 do 1400, prowadzono urabianie węgla na okrywce „Jóźwin”. Urabianie i odstawa węgla odbywała się w układzie KTZ. Elementem węglowego układu przenośników taśmowych był stały przenośnik węglowy W-06 odbierający węgiel ze stałego przenośnika W-07 i podający urobek również na stały przenośnik węglowy W-05. Wszystkie te przenośniki zabudowane były na poziomie nadkładowym.

Przenośnik taśmowy W-06 typu B-1600 posiadał długość 1320 m i zmontowany był z 232 sztuk członów powtarzalnych konstrukcji typu B-1600. Każdy z członów wyposażony był w pięć zestawów górnych krążników oraz w jeden zestaw krążników dolnych typu „V”, których bieżnia wykonana była z pierścieni poliuretanowych. Przenośnik wyposażony był w taśmę typu 1600 ST 2500 14+7 D+A1 (zbrojoną linkami stalowymi) o szerokości 1600 mm, której prędkość przesuwu wynosiła 5,24 m/s. Moc stacji napędowej przenośnika wynosiła 4 x 320 kW.

Przenośnik W-06 został zatrzymany o godzinie 639 ze względu na brak składu węglowego pod załadownią. Ok. godz. 700 pracownicy jadący na zmianę roboczą zauważyli wydobywający się ogień i dym spod dolnej taśmy przenośnika W-06. Natychmiast poinformowali dyspozytora odkrywki „Jóźwin” o pożarze sami przystąpili do gaszenia palącej się taśmy za pomocą nadkładu. Dyspozytor po uzyskaniu informacji o pożarze natychmiast powiadomił kierownictwo odkrywki oraz zakładową straż pożarną. Po ok. 10 minutach, od zawiadomienia dyspozytora o pożarze, na miejsce przyjechała jednostka zakładowej straży pożarnej i ugasiła palącą się taśmę środkiem pianotwórczym, a następnie strażacy przystąpili do schładzania taśmy wodą. Akcja gaszenia trwała ok. 10min.

W wyniku pożaru nie doszło do zagrożenia dla załogi, a w czasie prowadzenia akcji pożarowej nikt nie został poszkodowany.

Pożar objął fragment taśmy przenośnika W-06. W wyniku pożaru nadpaleniu uległ fragment taśmy przenośnikowej o wymiarach ok. 40 x 50 cm. Fragment ten został naprawiony przez zwulkanizowanie między I i II zmianą roboczą.
Po przeprowadzonej wizji lokalnej miejsca pożaru Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, wydał decyzję nakazującą:

  1. Wstrzymać ruch przenośnika W-06, do czasu przywrócenia przenośnika do prawidłowego stanu technicznego, oczyszczenia przenośnika i zwulkanizowania uszkodzonego odcinka taśmy oraz ponownego dopuszczenia go do ruchu przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  2. Zapoznać załogę zakładu górniczego z okolicznościami oraz przyczynami pożaru.

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu prowadzi badanie przyczyn i okoliczności powstałego pożaru. Według wstępnych ustaleń, najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru przenośnika W-06 było uszkodzone łożyskowanie wałka krążnika zestawu dolnego, co w efekcie, na skutek tarcia wałka po obwodzie obracającego się płaszcza krążnika, doprowadziło do powstawania wysokiej temperatury krążnika. W momencie zatrzymania przenośnika taśmowego W-06, ognisko zapalne przeniosło się na dolna taśmę przenośnika w miejscu styku i doprowadziło do pożaru.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry