Niebezpieczne zdarzenia - pożary

Pożary w 2010 roku

Lp Data Zakład górniczy Wydarzenie Poszkodowani Opis
śm/c/l
1. 22.01.2010 godz.1122 KGHM Polska Miedź S.A.
O/ZG „Lubin”
Pożar egzogeniczny 0/0/0

szczegółowa treść

 

2. 10.03.2010
godz.1837
KWK „Mysłowice-Wesoła”
Ruch Mysłowice
Pożar endogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść

 

3. 23.04.2010 godz.421 KWK „Zofiówka” Pożar endogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść
4. 14.05.2010 godz.454 KWK „Murcki-Staszic”
Ruch Staszic
Pożar endogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść
5. 17.05.2010 godz.2022 KWK „Mysłowice-Wesoła”
Ruch Wesoła
Pożar endogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść

6.

15.06.2010 godz.1036 KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice Pożar endogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść
7.  2.07.2010 godz.1555 KWK „Jankowice” Pożar endogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść
8. 20.07.2010 godz.1028 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” Pożar egzogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść
9. 22.07.2010 godz.1810 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” Pożar egzogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść
10. 15.08.2010 godz.800 LW „Bogdanka” S.A. Pożar endogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść
11. 21.08.2010 godz.2020 KWB „Turów” Pożar egzogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść
12. 26.08.2010 godz.1050 PGNiG S.A. w Warszawie
Oddział w Sanoku
Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Turaszówka
Pożar egzogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść
13. 4.10.2010 godz. 2310 

 KWK "Kazimierz-Juliusz"
Sp. z o.o.

Pożar endogeniczny

 0/0/0

szczegółowa treść

14. 17.11.2010 godz.705 KWB „Konin” S.A. Odkrywka Jóźwin Pożar egzogeniczny

 0/0/0

 szczegółowa treść

15. 14.12.2010 godz. 1738  KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów Pożar endogeniczny

 0/0/0

 szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 0/0/0 x


Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 20112010 | 2009 | 2008

do góry