17 11 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                        

Katowice, dnia 28 listopada 2016 r.

INFORMACJA Nr 59/2016/EW

w sprawie odprężenia w następstwie wstrząsu o energii 8x106J oraz wypadku zbiorowego  (11 wypadków lekkich), zaistniałych w dniu 17.11.2016r. o godz. 919 w KHW S.A. KWK „Wieczorek” w Katowicach, w dowierzchni VIII/II w pokładzie 510 na poziomie 550m, któremu ulegli pracownicy konsorcjum firm: „Trans – Jan” Sp. z o.o. i „Temkop” Sp. z o.o.

Odprężenie i wypadek zbiorowy zaistniały w partii południowej pokładu 510 na poziomie 550m, w dowierzchni VIII/II, drążonej przez konsorcjum firm: „Trans – Jan” Sp. z o.o. i „Temkop” Sp. z o.o. Pokład w rejonie dowierzchni VIII/II zaliczony został do I i III stopnia zagrożenia tąpaniami. Dowierzchnia na odcinku do 150m, wykonywana była w górotworze nieodprężonym zaliczonym do III stopnia zagrożenia tąpaniami. Na dalszym odcinku o długości około 250m dowierzchnię wykonywano w górotworze odprężonym wcześniejszą eksploatacją, zaliczonym do I stopnia zagrożenia tąpaniami. Wyrobisko drążono kombajnem chodnikowym typu EBZ-160-TJ i wykonywano w obudowie typu ŁP-9/V32 w rozstawie 1,0m, a w miejscach poszerzeń technologicznych w obudowie typu ŁP10/V32 w rozstawie co 0,75m. Drążone wyrobisko przewietrzano wentylacją odrębną kombinowaną.

W dniu 17.11.2016r. na zmianie I rozpoczynającej się o godzinie 600 sztygar zmianowy skierował w rejon dowierzchni VIII/II osiemnastu pracowników, w tym pięcioosobową brygadę przodkową i 6 pracowników do wykonywania prac w rejonie przodka. Około godziny 919, podczas urabiania czoła przodka, nastąpił wstrząs górotworu o energii 8x106J. Epicentrum zostało zlokalizowane w odległości około 180m na południowy – wschód od czoła drążonego wyrobiska. Wstrząs spowodował odprężenie w dowierzchni VIII/II na odcinku długości około 55m, bezpośrednio przyległym do czoła przodka, a skutki odprężenia w następstwie wstrząsu objęły 11 pracowników. Dziesięciu poszkodowanych pracowników opuściło rejon o własnych silach, a poszkodowany, który uskarżał się na silny ból nogi, został wytransportowany na noszach. Rejon dowierzchni VIII/II został zabezpieczony przed wejściem osób postronnych. W związku
z zaistniałym zdarzeniem nie prowadzono akcji ratunkowej.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie skutków odprężenia na zatrudnionych w dowierzchni VIII/II pracowników.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

I. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej drążenia dowierzchni VIII/II w pokładzie 510 na poziomie 550m, do czasu:

  1. usunięcia skutków zaistniałego odprężenia, w sposób i na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, na podstawie opinii kopalnianego zespołu ds. tąpań,
  2. określenia w projekcie technicznym, sposobu zabezpieczenia przed zagrożeniem tąpaniami, w oparciu o ustalenia zaopiniowane przez kopalniany Zespół do spraw Tąpań w składzie poszerzonym o specjalistów ds. tego zagrożenia, przy uwzględnieniu zaistnienia odprężenia w tym wyrobisku.

II. Zapoznać zainteresowanych pracowników, zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego zdarzenia.

III. Dokonać weryfikacji skutecznośći odprężenia I i II warstwy pokładu 510 w rejonie wydrążonego i planowanego do wydrążenia odcinka dowierzchni VIII/II, zaliczonego do I stopnia zagrożenia tąpaniami.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry