18.10.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 21.10.2010 r.

INFORMACJA Nr 75/2010/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 18.10.2010 r. ok. godz. 1430,
w przodku nr 3 na poz. +232 m, w Zakładzie Górniczym „Borów I – kamieniołom nr 49” należącym do Przedsiębiorstwa Wydobywania, Przerobu i Sprzedaży Kamienia Budowlanego „KWARC” Sp. z o. o. w Kostrzy, powiat Strzegom, któremu uległ górnik-skalnik operator perforatora, lat 21, zatrudniony w górnictwie 10 miesięcy.

Kopalnia „Borów I – kamieniołom nr 49” eksploatuje złoże granitu na bloki systemem ścianowym w wyrobisku wgłębnym o powierzchni około 2 ha. Eksploatacja prowadzona jest wielokierunkowo, warstwami, o wysokości do 6 m, od powierzchni terenu docelowo do granicy udokumentowania złoża na poziomie +170 m npm. Obecny najniższy poziom osiągnął rzędną +181 m npm. Złoże granitu znajduje się w masywie Strzegom – Sobótka, stanowiącym jeden z większych elementów intruzyjnych, na przedpolu Sudetów Środkowych. Wschodnia (docelowa) skarpa przodka nr 3 ma wysokość około 27 m.

W dniu 18 października 2010 r., na zmianie pierwszej trwającej od godziny 700 do godziny 1500, w przodku nr 3 wykonywano urabianie poniżej poziomu +232 m npm, a następnie przestawiono żuraw samojezdny operujący na poziomie +232 w celu odsunięcia go od górnej krawędzi niższego piętra. Wypadek miał miejsce po zakończeniu pracy na zmianie I, przed wyjściem pracowników z wyrobiska. Górnik – skalnik operator perforatora, w celu załatwienia potrzeby fizjologicznej, opuścił barak, w którym zebrali się pracownicy zatrudnieni w przodku nr 3. Po kilku minutach przodowy znalazł nieprzytomnego poszkodowanego z urazem głowy leżącego na spągu. W pobliżu poszkodowanego nie było hełmu ochronnego. Po nawiązaniu kontaktu z poszkodowanym stwierdził również niedowład kończyn dolnych. Przodowy polecił wezwać pogotowie i zawiadomić sztygara zmianowego. Po przybyciu sztygara udzielono poszkodowanemu pierwszej pomocy i przystąpiono do wytransportowania go na powierzchnię terenu za pomocą koleby podczepionej do żurawia. Poszkodowanego przewieziono karetką pogotowia do szpitala w Świdnicy, skąd przetransportowano go na oddział neurochirurgiczny Szpitala im. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Według opinii lekarskiej z dnia 19 października 2010 r. poszkodowany doznał urazu czaszkowo-mózgowego, rany tłuczonej okolicy szczytowej czaszki, złamania obu kości ciemieniowych przy linii środkowej z wgłębieniem odłamów kostnych do jamy czaszki z uciskiem na zatokę strzałkową górną, stłuczenia płatów czołowych i ciemieniowych mózgu, niedowładu kończyn dolnych. Leczenie potrwa powyżej 12 tygodni.

Kierownik ruchu zakładu górniczego określił warunki stateczności oraz parametry skarp i zboczy na podstawie opinii służby specjalistycznej. Powołany przez KRZG Zespół ds. rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom w kopalni „Borów I – kamieniołom nr 49” analizował zagrożenie obrywaniem się skał. W ramach profilaktyki przewidziano kontrole ociosów i ramowanie ścian w przypadku stwierdzenia zagrożenia. Przedsiębiorca ustalił obowiązek noszenia hełmów ochronnych dla wszystkich osób znajdujących się w zakładzie górniczym.

Przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie poszkodowanego w głowę odłamkiem skalnym, który oderwał się, z nieustalonego miejsca, od ociosu o wysokości około 27 m.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został poinformowany o przewiezieniu poszkodowanego do szpitala w dniu 18.10.2010 r. o godzinie 1815, natomiast o wypadku ciężkim w dniu 19 10.2010 r. o godz. 1040.
W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał wstrzymać ruch w przodku nr 3 na poziomie +232 m do czasu:

  • przeprowadzenia kontroli wschodniej ściany wyrobiska, od poziomu przodka +232 m npm do powierzchni terenu w zakresie zagrożenia obrywaniem się skał i usunięcia luźnych brył skalnych po ich stwierdzeniu,
  • przeanalizowania przez Zespół ds. rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom w Kopalni Granitu „Borów I – kamieniołom nr 49” stanu zagrożenia obrywaniem się skał i ustalenia zasad jego zwalczania oraz dokumentowania przeprowadzonych ramowań.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu Biuro w Wałbrzychu.

do góry