18 12 2017-1

Wyższy Urząd Górniczy                                                        

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

 Katowice, dnia 27 grudnia 2017 r.

INFORMACJA Nr 74/2017/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 18 grudnia 2017 r. o godzinie 1645 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Borynia w Jastrzębiu-Zdroju, w chodniku podścianowym C-8 w pokładzie 502/1, któremu uległ górnik oddziału G-1b, lat 38, pracujący w górnictwie 11 lat.

Wypadek zaistniał w chodniku podścianowym C-8 w pokładzie 502/1, w rejonie skrzyżowania ze ścianą C-8.

Pokład 502/1 o grubości od 2,20 m do 4,20 m i nachyleniu od 11° do 23°, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Chodnik podścianowy C-8 wykonany był w obudowie typu ŁPC Bor 12/V32/4 z rozstawem odrzwi co 0,8 m. Opinkę stropu i ociosów stanowiły siatki stalowe zgrzewane typu zaczepowego. Obudowa stabilizowana była rozporami stalowymi dwustronnego działania. Chodnik podścianowy C-8, przy skrzyżowaniu ze ścianą C-8, miał wysokość 2,90 m, szerokość 5,45 m i nachylenie 13°. Spąg wyrobiska był suchy.

W dniu 18 grudnia 2017 r. na zmianie „B” rozpoczynającej się o godzinie 1200, sztygar zmianowy oddziału G-1b skierował do eksploatacji pokładu 502/1 ścianą C-8 zespół 20 pracowników, w tym 2 górników do demontażu łuków ociosowych obudowy chodnika podścianowego C-8 przed frontem ściany.

O godzinie 1645, w trakcie demontowania kolejnego łuku ociosowego obudowy chodnika podścianowego C-8, nastąpiło przerwanie skorodowanej siatki stalowej zgrzewanej opinającej strop wyrobiska i opad skał stropowych. Opadające bryły skalne uderzyły jednego z górników w głowę.

Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w rejonie zdarzenia przystąpili do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu, po czym ułożyli go na noszach i rozpoczęli transport w kierunku szybu II na poziomie 950. W czasie transportu, w rejonie dworca osobowego na poziomie 950, opiekę nad poszkodowanym przejął lekarz. Po wyjeździe na powierzchnię zespół medyczny pogotowia ratunkowego przetransportował poszkodowanego do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

W opinii wydanej w dniu 18 grudnia 2017 r. o godzinie 1805 lekarz stwierdził „uraz głowy, krwawienie z prawego ucha, obrzęk oczodołu prawego. Pacjent w kontakcie słownym, logiczny, skarży się na ból głowy”.

W dniu 19 grudnia 2017 r. o godzinie 845 wydana została następna opinia lekarska, w której specjalista neurochirurg Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju stwierdził: „Złamanie kości podstawy czaszki. Stłuczenie mózgu. Krwiak śródmózgowy okolicy skroniowej prawej. Odma śródczaszkowa. Wypadek ciężki. Przewidywany czas leczenia 3 miesiące”.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o wyjeździe karetki pogotowia ratunkowego w dniu 18 grudnia 2017 r. o godzinie 1904, zaś o wypadku ciężkim w dniu 19 grudnia 2017 r. o godzinie 1100.

Przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie górnika w głowę opadającymi ze stropu bryłami skalnymi na skutek przerwania skorodowanej siatki stalowej zgrzewanej, opinającej strop wyrobiska.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wydał decyzję z dnia 19 grudnia 2017 r. wstrzymującą ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji pokładu 502/1 ścianą C-8, warunkując wznowienie eksploatacji:

  • uzupełnieniem opinki i wykładki obudowy w chodniku podścianowym C-8 w pokładzie 502/1 na odcinku 5m od skrzyżowania ww. chodnika ze ścianą,
  • odbiorem ww. robót przez osobę dozoru wyższego ruchu specjalności górniczej.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry