19 04 2024

    Wyższy Urząd Górniczy 
          Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                             Katowice, dnia     29   kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Nr 17/2024/EW

o wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, powodującym czasową niezdolność do pracy, do którego doszło w dniu 19 kwietnia 2024 r. około godziny 109 w rozdzielni SN Rd-9.7.2 6 kV w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, któremu uległ elektromonter pz.

Do wypadku doszło w rozdzielni elektrycznej SN Rd-9.7.2 6 kV, znajdującej się w przecince P-2, przy chodniku T-145, na poziomie 1100 m, w odległości około 1700 m od szybu R-IX, podczas próby zdiagnozowania braku zasilania wentylatora typu WOO 200 Bd2 160 kW (dalej „wentylator”) ze stacji transformatorowej typu ST-EN 800 kVA (dalej „stacja”). Stacja zabudowana w przecince P-2, w zamkniętym pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej Rd-9.7.2 zasilała wentylator, zabudowany w przecince P-38 przy upadowej H-22. 

W miejscu zdarzenia wyrobisko miało około 3 m wysokości i 5 m szerokości. Strop zabezpieczony był obudową kotwową, spąg był nierówny i suchy.

W dniu 18 kwietnia 2024 r. na zmianie IV WSP, sztygar zmianowy elektryczny (dalej „sztygar”) podczas podziału prac w komorze oddziału elektrycznego E-9 polecił dwóm elektromonterom (jednego z nich wyznaczył przodowym) kontrolę doraźną stacji transformatorowej typu INS-185, zabudowanej w przecince P-40 przy chodniku T-145. Podczas przejazdu na miejsce zleconej pracy elektromonterzy zauważyli, że w przecince P-4 przy chodniku T-145 kontrolka nie sygnalizuje pracy jednego z trzech wentylatorów. O zauważonej awarii nie poinformowali sztygara. Wracając po wykonaniu pracy, w celu sprawdzenia przyczyny braku zasilania wentylatorów przodowy udał się do rozdzielni Rd-9.7, a elektromonter do rozdzielni Rd-9.7.2. Elektromonter poinformował przodowego o braku napięcia na odpływie nr 3 stacji. Po otwarciu drzwiczek stacji elektromonter stwierdził przepalenie środkowego wkładu bezpiecznika w podstawie bezpiecznikowej typu BM 3x315 A. Przodowy, z szafy BHP znajdującej się w rozdzielni Rd-9.7.2, przyniósł uchwyt do wymiany wkładki bezpiecznikowej oraz wkładkę bezpiecznikową i udał się w stronę pojazdu po wskaźnik braku napięcia. Podchodząc do pojazdu usłyszał huk, odwrócił się i zobaczył poparzonego elektromontera wybiegającego z rozdzieleni Rd-9.7.2. Przodowy zawiózł poszkodowanego do komory oddziału E-9, w której sztygar i współpracownicy udzielili poszkodowanemu pomocy przedmedycznej, polegającej na polewaniu oparzonych miejsc wodą i obłożeniu opatrunkami hydrożelowymi. Sztygar poinformował o wypadku dyspozytora i zorganizował transport poszkodowanego pod Szyb R-IX i na powierzchnię. Dyspozytor wezwał karetkę Pogotowia Ratunkowego, którą poszkodowany przetransportowany został do Wielospecjalistycznego Szpitala Publicznego w Nowej Soli na Oddział Chirurgii Plastycznej i Oparzeń. 

Przyczyną wypadku poparzenia łukiem elektrycznym było prawdopodobnie zwarcie międzyfazowe w podstawie bezpiecznikowej typu BM 3x315 A.

W związku ze zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. O/ZG „Rudna” w części dotyczącej eksploatacji stacji transformatorowej typu ST-EN 800 kVA, nr zakładowy 168, nr fabryczny ME-6123, ze względu na nieprawidłowy stan techniczny, do czasu:

  • przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego ww. stacji transformatorowej na zaistniały wypadek, w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową producenta,
  • usunięcia nieprawidłowości w odniesieniu do stanu technicznego ww. stacji transformatorowej, ujawnionych podczas przeprowadzonych oględzin miejsca wypadku, a także podczas przeprowadzania oceny przez właściwą jednostkę,
  • dokonania odbioru technicznego i uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry