19 11 2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  28 czerwca 2022 r.

INFORMACJA Nr 57/2021/EW

w sprawie wypadku, zakwalifikowanego jako wypadek ciężki, zaistniałego w dniu 19.11.2021r. ok. godz. 1323 w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym „ZAPIEKA - POLE A” w miejscowości Zapieka, gmina Grunwald, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie, należącym do BUDER GA Sp. z o.o., któremu uległ kierowca samochodu ciężarowego firmy zewnętrznej, lat 36, nie pracujący w górnictwie. 

W dniu tj. 19.11.2021 r., na terenie zakładu górniczego nie prowadzono wydobycia kopaliny, ani żadnych innych robót górniczych. W zakładzie górniczym nie było żadnych pracowników przedsiębiorcy górniczego. Około godziny 800 na teren zakładu górniczego przyjechał pracownik firmy zewnętrznej samochodem marki Renault Premium MAX z naczepą-wywrotką z ładunkiem popiołów, celem zdeponowania ich w wyrobisku górniczym, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu ruchu dopuszczającego bieżącą rekultywację wyrobiska poprzez wypełnianie go odpadami. 

Po dojechaniu do planowanego miejsca wyładunku samochód ciężarowy ugrzązł na terenie wewnątrzzakładowej drogi technologicznej, o czym kierowca samochodu poinformował telefonicznie swojego pracodawcę. Około godziny 12-tej do zakładu górniczego przyjechał operator ładowarki. Zaparkowaną na terenie zakładu ładowarką kołową marki Komatsu WA470 podjechał do samochodu celem odholowania go na stabilne podłoże. Podczas tej operacji samochód ciężarowy został wyładowany i skierowany w kierunku wyjazdu. Po przejechaniu około 10 m od miejsca rozłączenia obu pojazdów, samochód ponownie ugrzązł na drodze wewnątrzzakładowej. Operator ładowarki podjechał do niego po raz drugi. Ustawił ładowarkę tyłem do samochodu, a przodem do kierunku wyjazdu. Po ponownym spięciu samochodu z ładowarką liną holowniczą, o długości około 2,5 - 3,0 m, pojazdy ruszyły w kierunku wyjazdu z terenu kopalni. Po przejechaniu około 100 m i złapaniu przyczepności przez koła samochodu ciężarowego, pojazdy zatrzymały się. Kierowca samochodu wysiadł w celu odpięcia liny holowniczej zapiętej do przodu swojego pojazdu. W momencie odpinania liny, samochód ciężarowy, pozostawiony najprawdopodobniej bez zaciągniętego hamulca ręcznego, przemieścił się w kierunku ładowarki, ściskając kierowcę przebywającego między pojazdami. Operator ładowarki słysząc krzyk kierowcy, ruszył do przodu, wyskoczył z maszyny i zobaczył osuwającego się na ziemię kierowcę samochodu. Udzielił natychmiast poszkodowanemu pierwszej pomocy, a następnie zadzwonił pod numer alarmowy 112. Poszkodowany był cały czas przytomny. Na miejsce wypadku jako pierwsza przyjechała karetka Pogotowia Ratunkowego, zaraz po niej  Policja. Poszkodowanemu udzielono na miejscu dalszej pomocy i podjęto decyzję o przetransportowaniu go do Szpitala w Olsztynie. 

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że poszkodowany w wypadku doznał ciężkich obrażeń ciała, m.in. złamania kości miednicy i obrażeń wewnętrznych. 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie o wypadku został powiadomiony pisemnie przez PIP Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie 41 dni po zaistnieniu wypadku, tj. w dniu 29.12.2021 r. W dniu 03.01.2022 r. do urzędu wpłynęła pisemna informacja w tej sprawie od Przedsiębiorcy. 

Bezpośrednią przyczyną wypadku było ściśnięcie kierowcy samochodu ciężarowego odpinającego hol od swojego samochodu, przebywającego między swoim samochodem a ładowarką, wskutek niekontrolowanego przemieszczenia się jednego z pojazdów.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszewie wydał decyzję w trybie art. 171 ust. 1 pkt. 1 ustawy P.g.g. nakazującą usunięcie nieprawidłowości powstałych wskutek naruszenia przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego, polegające na: 

  • organizowaniu i prowadzeniu ruchu zakładu górniczego przez osobę nieposiadającą stwierdzonych kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku kierownika ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, 
  • utrzymaniu wewnątrzzakładowych dróg komunikacyjnych w stanie uniemożliwiającym bezpieczne poruszanie się po nich, 
  • dopuszczeniu do wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego osób, które nie odbyły instruktażu ogólnego i stanowiskowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nieposiadających wstępnych badań profilaktycznych, 
  • prowadzeniu bieżącej rekultywacji gruntów bez dokumentacji rekultywacji zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Warszawie.

do góry