1 04 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                  

Katowice, dnia 12 kwietnia 2016 r.

 INFORMACJA Nr 14/2016/EW

 w sprawie wypadku zbiorowego (pięć wypadków lekkich), zaistniałego w dniu 01.04.2016 r. około godziny 705, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w okolicy przecinki P-28 upadowej H-10b, podczas przewozu osób pojazdem TEAM-20/1,9 o numerze zakładowym 431.  

 W dniu 01.04.2016 r., na początku zmiany pierwszej Wielozmianowego Systemu Pracy (WSP), pojazdem TEAM-20/1,9 o numerze zakładowym 431 odbywa się regularna jazda ludzi ze stacji osobowej R-IX, zlokalizowanej przy szybie R-IX, na poziomie 1100 m, do stacji osobowej C-12 usytuowanej przy komorach oddziału mechanicznego maszyn ciężkich C-12. Pojazdem tym przywożonych było 18 osób na platformie oraz dwie osoby (operator i sztygar zmianowy oddziału C-12) w kabinie. Około  godz. 705, w odległości ok. 4900 m od szybu R-IX, podczas jazdy upadową H-10b, po minięciu przecinki P-28, pojazd ten zderzył się czołowo z wozem odstawczym typu CB4P-24K o numerze zakładowym 413, wyjeżdżającym z wnęki parkowania, w kierunku przecinki P-28. Po zderzeniu, operator wozu wycofał maszynę do wnęki parkingowej natomiast, po ocenie dokonanej przez sztygara zmianowego, że żadna z przewożonych osób nie doznała urazu oraz braku uszkodzeń powstałych po zderzeniu w obu maszynach,  polecił kontynuować jazdę pojazdu do stacji osobowej C-12. Na stacji osobowej C-12, ok. godz. 820, cztery z przewożonych pojazdem osób, zgłosiły sztygarowi bóle ogólne i złe samopoczucie, doznane w związku z wypadkiem. Poszkodowani zostali wywiezieni na powierzchnię i przewiezieni zostali do Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie. Po udzieleniu pomocy medycznej udali się do miejsc zamieszkania. Piąty poszkodowany, po zakończeniu zmiany I udał się do Szpitala Miejskiego w Nowej Soli, skąd  po udzieleniu pomocy medycznej, również udał się do miejsca zamieszkania.

Według opinii wydanej w dniu 01.04.2016 r. przez lekarza z Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie:

  • ślusarz-spawacz pod ziemią, doznał: „stłuczenia głowy i skręcenia kręgosłupa szyjnego (naderwanie tkanek stawów   międzykręgowych), krwiak okolicy czołowej po stronie prawej”,
  • pierwszy ślusarz-mechanik maszyn i urządzeń górniczych pod ziemią, doznał: „urazu skręceniowego kręgosłupa szyjnego (uszkodzenie tkanek miękkich stawów międzykręgowych”,
  • drugi ślusarz-mechanik maszyn i urządzeń górniczych pod ziemią, doznał: „skręcenia kręgosłupa szyjnego, urazu mechanicznego po szarpnięciu (skręcenie) w zakresie barku prawego, uszkodzenia tkanek miękkich torebki stawowej wiązadła w zakresie stawu”,
  • trzeci ślusarz-mechanik maszyn i urządzeń górniczych pod ziemią, doznał: „urazu kręgosłupa szyjnego i piersiowego – skręcenia (naderwania) struktur miękkich, czyli tkanek w zakresie stawów międzykręgowych”.

Dla powyższych osób przewidywany okres niezdolności do pracy wynosił ok. 7 dni.

Natomiast górnik-operator samojezdnych maszyn górniczych, przodkowych, według opinii lekarskiej z dnia 01.04.2016 r. zawartej w karcie informacyjnej ze Szpitala Miejskiego w Nowej Soli, doznał: „skręcenia i naderwania odcinka kręgosłupa szyjnego, ogólnych potłuczeń (przewidywany okres niezdolności do pracy -14 dni)”.

 Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku zbiorowego było gwałtowne przemieszczenie się i uderzenie o konstrukcję wsporczą pojazdu, osób przewożonych na jego platformie,  spowodowane dynamicznym oddziaływaniem powstałym podczas zderzenia się pojazdu z wozem odstawczym. 

 Do wypadku przyczyniło się:

  • nie zachowanie przez operatora wozu odstawczego szczególnej ostrożności i nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdowi przewożącemu ludzi podczas włączania się do ruchu z wnęki parkingowej w upadowej H-10b, nie upewnienie się czy ruch wozu z wnęki nie zagraża innym użytkownikom ruchu oraz nie zwrócenie uwagi na ekran z obrazem przekazywanym przez kamerę zabudowaną w przedniej konstrukcji wozu,
  • nie zachowanie przez operatora pojazdu TEAM-20/1,9, szczególnej ostrożności i nie zwiększenie uwagi podczas ruchu pojazdu w upadowej H-10b oraz nie użycie sygnału dźwiękowego, podczas zbliżania się do wnęki postojowej, a także nie włączenie podczas jazdy ostrzegawczej lampy błyskowej koloru żółtego.

W miejscu wypadku wyrobisko miało wysokość ok. 3,5 m, szerokość ok. 6 m i nachylenie 0°. Miejsce wypadku (wyrobiska komór maszyn ciężkich oddziału C-14), przewietrzane były świeżym powietrzem płynącym z kierunku szybu R-III, R-IV oraz R-IX.

Podczas przeprowadzonych oględzin miejsca wypadku oraz oceny skutków czołowego zderzenia pojazdu z wozem odstawczym stwierdzono, że zderzenie nie spowodowało odkształceń w konstrukcjach obu maszyn, które wymagałyby zatrzymania ich ruchu. W pojeździe TEAM-20/1,9 energia zderzenia, w dużej mierze, pochłonięta została przez koło zapasowe zamontowane do konstrukcji nośnej, przed komorą silnika spalinowego pojazdu, bez deformacji felgi. Natomiast w wozie odstawczym, wskutek zderzenia nie uległa odkształceniu przednia konstrukcja wsporcza. Kamera zabudowana w przedniej części konstrukcji wozu (przed silnikiem spalinowym) wraz z ekranem zabudowanym w kabinie operatora  oraz oświetlenie zewnętrzne, a także sygnalizacja akustyczna w pojeździe i wozie odstawczym była sprawna. Wobec powyższego, nie zachodziła konieczność wydania decyzji przez Dyrektora OUG we Wrocławiu.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry