1.06.2009.1

W oddziale G-54, piętro D-1E poziom 950 m, w komorach K-3, K-1 i upadowej A-10 zaistniało tąpnięcie spowodowane wstrząsem o energii E=1,6 x 107 J, w wyniku którego nastąpiło opadnięcie skał ze stropu i urobienie ociosów w wyrobiskach. W wyniku tąpnięcia zaistniał wypadek zbiorowy (2 wypadki lekkie).

do góry