1.09.2013

W instalacji DN150 doprowadzającej z ośrodków „Cychry” i „Górzyca” płyn złożowy do kopalni nastąpiło rozszczelnienie instalacji przed separatorem trójfazowym. Załoga nie została narażona na skutki awarii.

do góry