20 01 2023

         Wyższy Urząd Górniczy
                 Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                              Katowice, dnia 17 kwietnia 2023 r.

INFORMACJA Nr 3/2023/EW

o wypadku zbiorowym (jeden wypadek ciężki i jeden wypadek powodujący czasową niezdolność do pracy) - poparzenia podczas prac spawalniczych, do którego doszło w dniu 20 stycznia 2023 r. o godzinie 1335 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, któremu ulegli pracownicy firmy Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A.:
- ślusarz-spawacz p/z,
- górnik strzałowy p/z

Do wypadku doszło w zakładzie górniczym KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, w komorze eksploatacji maszyn dołowych oddziału MC-5 firmy Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. (dalej: „PBSz”) przy skrzyżowaniu przecinki P-3 z upadową H-32, na poziomie 1120 m, w odległości około 4000 m na północny-wschód od szybu R-VII, podczas naprawy wału napędowego przeznaczonego do montażu w ładowarce przegubowo-kołowej typu LPK-0403C nr zakładowy PBSz 126 (zwanej dalej: „ładowarką”).

W dniu 20 stycznia 2023 r. na zmianie II WSP sztygar zmianowy oddziału mechanicznego PBSz, podczas podziału robót w komorze maszyn MC-5 PBSz, wyznaczył zespół dwóch pracowników: przodowego   ślusarza-spawacza i pomocnika   górnika strzałowego, do wymiany uszkodzonego wału napędowego Cardana o zmiennej długości (zwanego dalej „wałem”), łączącego skrzynię biegów z łożyskiem podporowym w ładowarce. Z uwagi na brak nowego wału, na polecenie nadsztygara ds. mechanicznych PBSz, pracownicy przystąpili do naprawy dostępnego wału z zatartym połączeniem wielowypustowym, pozostałego po wymianie w innej maszynie. Naprawa miała polegać na spenetrowaniu niesprawnego połączenia olejem hydraulicznym, podgrzaniu wału palnikiem acetylenowym i zbiciu wału młotem dla uzyskania wymaganej długości. Podczas drugiej próby podgrzewania wału opartego o murek oporowy narożnika skrzyżowania przecinki P-3 z upadową H-32, doszło do wybuchu gazów, w którego wyniku wał rozdzielił się w miejscu połączenia wielowypustowego na dwie części, a stojący obok pracownicy doznali oparzeń. Dłuższa część wału, skierowana w czasie podgrzewania ku górze, uderzyła o strop i spadła na spąg. Pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym udzielili współpracownicy. Nadsztygar telefonicznie powiadomił o wypadku dyspozytora kopalni. Akcji ratowniczej z udziałem zastępów ratowniczych nie prowadzono. Poszkodowani po wyjeździe na powierzchnię udali się do punktu pielęgniarskiego, z którego ślusarza-spawacza przewieziono do SOR w Głogowie, a górnika strzałowego do SOR w Lubinie. Poszkodowani doznali oparzeń termicznych:

  • ślusarz-spawacz: poparzenia II i III stopnia twarzy, dłoni i nóg - wypadek ciężki,
  • górnik strzałowy: poparzenia I i II stopnia nóg poniżej kolan - wypadek powodujący czasową niezdolność do pracy.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został poinformowany o wypadku w dniu 20 stycznia 2023 r. o godzinie 1505.

Przyczyną wypadku zbiorowego było termiczne oddziaływanie na pracowników gorących gazów wydostających się pod ciśnieniem z przestrzeni zamkniętej wału podgrzewanego palnikiem gazowym.

Do wypadku przyczyniły się:

  • Niedozwolone wysokotemperaturowe podgrzewanie płomieniem gazowym zapieczonego wału, którego przestrzeń konstrukcyjna była zamknięta i wypełniona smarem.
  • Niewłaściwa, niezapewniająca bezpieczeństwa pracowników, organizacja prac i nadzór nad nimi ze stropy osób dozoru ruchu.

W związku z wypadkiem zbiorowym Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, w części dotyczącej eksploatacji gazowego sprzętu spawalniczego użytego podczas prac oraz przeprowadzenia przez właściwą jednostkę badań w zakresie oceny stanu technicznego powyższego sprzętu spawalniczego oraz zgodności jego wykonania z instrukcją producenta.

Ponadto zobowiązał Przedsiębiorcę do przedłożenia Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdania i wyników z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry