Wypadki ciężkie 2023

Opisy wypadków ciężkich w 2023 roku

L.p. Data Zakład górniczy Liczba poszkodo-
wanych w wypadku
Opis
         
Łączna liczba poszkodowanych    

2022 | 2021 | 2020 | 2019

do góry