Wypadki ciężkie 2023

Opisy wypadków ciężkich w 2023 roku

L.p. Data Zakład górniczy Liczba poszkodo-
wanych w wypadku
Opis
1. 20.01.2023 godz. 1335 O/ZG „Rudna” Firma usługowa PBSz S.A. 1 szczegółowa treść 
2. 10.02.2023 godz.2200 O/ZG „Rudna” Firma usługowa PeBeKa S.A. 1 szczegółowa treść  
3. 26.04.2023 godz. 1315 KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch Zofiówka 1 szczegółowa treść 
4. 5.08.2023 godz. 613 KWK Ruda Ruch Bielszowice 1 szczegółowa treść
5. 22.08.2023 godz.1140 KWK „Budryk” 1 szczegółowa treść 
6. 13.09.2023 godz. 1150 O/ZG „Lubin” 1 szczegółowa treść
7. 18.10.2023 godz. 1425 O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 1 szczegółowa treść 
8. 11.12.2023 godz.1255 ZG „Wisła”
Firma usługowa Polskie Górnictwo Skalne Sp z o.o.
1 szczegółowa treść 
Łączna liczba poszkodowanych 8  

2022 | 2021 | 2020 | 2019

do góry