Wypadki ciężkie 2023

Opisy wypadków ciężkich w 2023 roku

L.p. Data Zakład górniczy Liczba poszkodo-
wanych w wypadku
Opis
1. 20.01.2023 godz. 1335 O/ZG „Rudna” Firma usługowa PBSz S.A. 1 szczegółowa treść 
2. 10.02.2023 godz.2200 O/ZG „Rudna” Firma usługowa PeBeKa S.A. 1 szczegółowa treść  
3. 26.04.2023 godz. 1315 KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch Zofiówka 1 szczegółowa treść 
Łączna liczba poszkodowanych 3  

2022 | 2021 | 2020 | 2019

do góry