20_05_2021_1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  2 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Nr 21/2021/EW

o wypadku ciężkim, do którego doszło w dniu 20 maja 2021 r., ok. godz. 1630 w polu eksploatacyjnym GL-XXIX/1 oddziału G-28, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Rudna”, któremu uległ górnik strzałowy, pracujący w górnictwie 15 lat.

Do wypadku doszło w chodniku W-169d, pomiędzy pasami P-16 i P-17, w polu GL-XXIX/1 oddziału G-28 (dalej „pole”), na głębokości 1210 m.

Złoże rud miedzi, o miąższości od 1,0 m do 2,2 m, rozciągłości NW-SW i upadzie 2-4⁰ w kierunku NE, występujące na kontakcie skał węglanowych cechsztynu i piaskowców jasnoszarych czerwonego spągowca, zaliczone zostało do pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami, pierwszej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał oraz pierwszego stopnia zagrożenia wodnego.

Zgodnie z ustaleniami KRZG, w wiązce konturujących pole chodników W‑169d÷f wykonywane było wyprzedzające, sukcesywne upodatnianie filarów w miarę zbliżania się frontu rozcinki pola. Stropy wyrobisk eksploatacyjnych zabezpieczane były obudową kotwową wklejaną o długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Jako obudowa dodatkowa stosowane były drewniane stosy podporowe oraz stojaki hydrauliczne typu Hydrotech.

W dniu 20 maja 2021 r. na II zmianie WSP rozpoczynającej się o godz. 1100, po zakończeniu załadunku materiałem wybuchowym przodków w polu, górnik strzałowy udał się do kabiny pojazdu SWT Team zaparkowanego w wyrobisku W‑169d/P-17 (przy rozcinanym przodkiem przecinki P-16a filarze o wymiarach ok. 20 × 20 m). Ok. godz. 1630 nastąpiło oberwanie się skał z przystropowej części południowo-zachodniego ociosu wyrobiska W-169d pomiędzy pasami P‑17 oraz P-16. Osuwające się, różnowymiarowe bryły skalne przycisnęły przebywającego pomiędzy ociosem a wozem transportowym górnika strzałowego do elementów konstrukcyjnych pojazdu. Uwięzionego poszkodowanego uwolnili sztygar zmianowy z drugim górnikiem strzałowym, a następnie, po udzieleniu pierwszej pomocy, przetransportowali na podszybie R-IX, gdzie została mu udzielona pomoc przez lekarza-ratownika. Poszkodowanego przetransportowano Lotniczym Pogotowiem Ratowniczym do Szpitala w Legnicy. 

Przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie opadniętą bryłą skalną górnika strzałowego oraz dociśnięcie go do elementów konstrukcyjnych wozu transportowego.

Przyczyną opadu skał było odspojenie się spękanego ociosu z przemieszczeniem skał do wyrobiska, najprawdopodobniej na skutek oddziaływania ciśnienia górotworu powodującego przechodzenie upodatnionego filara w stan pozniszczeniowy.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG we Wrocławiu wydał decyzję, którą wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części chodnika W-169d pomiędzy skrzyżowaniami z pasami P-16 oraz P-17 (włącznie) w polu GL-XXIX/1 oddziału G 28 do czasu przeprowadzenia kontroli jego stanu i obudowy oraz doprowadzenia go do stanu zgodności z ustaleniami projektu technicznego, usunięcia opadniętych brył skalnych i określenia sposobu uwolnienia i wytransportowania maszyny pozostawionej w wyrobisku na zasadach ustalonych przez KRZG. Ponadto, Dyrektor OUG we Wrocławiu wstrzymał ruch samojezdnego wozu transportowego SWT Team, do czasu usunięcia jego uszkodzeń, doprowadzenia do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową oraz uzyskania zezwolenia KRZG na ponowne oddanie do ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry