20_06_2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament 
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 5 grudnia 2022 r.

INFORMACJA Nr 26/2022/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 20 czerwca 2022 r. o godz. 1130, któremu uległ mechanik - pracownik Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Zen-Bud” S.C. w Kamienicy, wykonujący prace  w firmie „Skup, Sprzedaż Surowców Wtórnych  Henryk Klyta” - Kopalni Kruszywa Naturalnego „Kamienica Śląska III” w Kamienicy w województwie śląskim.

W części południowej obszaru górniczego „Kamienica Śląska IIIA” prowadzono eksploatację kruszywa naturalnego w postaci piasku i żwiru. Urobek ze ściany transportowano przenośnikiem taśmowym odstawczym typu PTG-800 z koszem zasypowym do zakładu przeróbczego, położonego poza obszarem górniczym. Kruszywo urabiano koparką elektryczną nadsiębierną na podwoziu gąsienicowym typu Liebherr R954BV-HD Litronic o numerze seryjnym 629-9037 produkcji Liebherr-France S.A. Koparka zasilana była napięciem przemiennym z sieci 400 V, przewodem wleczonym po spągu poprzez wyłącznik znajdujący się na skrzynce bezpiecznikowej komory aparatury elektrycznej koparki. Wysięgnik koparki o rozpiętości 6,5 m złożony był z 2 ramion, tj. monobloku przemieszczanego parą siłowników mocowanych do zespołu obrotowego ramy koparki oraz ramienia łyżki połączonego przegubami z monoblokiem i łyżką koparki. Nad monoblokiem usytuowany był siłownik ramienia łyżki, który łączył przegubowo ramię łyżki z monoblokiem. W przegubach znajdowały się sworznie walcowe z zabezpieczeniami przykręcanymi śrubą M12.

W dniu 20 czerwca 2022 r. na zmianie rannej zaplanowano eksploatację kopaliny, a prace na tej zmianie nadzorowała osoba dozoru ruchu - kierownik zmiany. Do obsługi maszyn wyznaczył on 3 pracowników, tj. operatora koparki Liebherr R954BV-HD, operatora koparki elektrycznej przeładunkowej na podwoziu gąsienicowym typu SENNEBOGEN i pracownika do obsługi przenośnika odstawczego oraz operatora dźwigu samojezdnego typu Liebher LTM1030/2 znajdującego się w sąsiedztwie przenośnika odstawczego. Około godziny 800 operator koparki Liebherr R954BV-HD poinformował kierownika zmiany o uszkodzeniu siłownika ramienia łyżki koparki. Kierownik zmiany nakazał operatorowi koparki typu Liebherr R954BV-HD Litronic odjechać od ściany w rejon kosza załadowczego przenośnika odstawczego. Do tego miejsca planowano przejechać dźwigiem samojezdnym niezbędnym do wymiany uszkodzonego siłownika. Do prac kierownik zmiany skierował 2 pracowników Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Zen-Bud” to jest mechanika i pomocnika. Dla prowadzenia tych prac koparka pozostała w odległości 2,8 m od konstrukcji przenośnika taśmowego odstawczego i w odległości 16,4 m od kosza zasypowego. Około godz. 1100 mechanik bez zabezpieczeń wszedł na wysięgnik koparki, gdzie na wysokości około 3,7 m usiadł okrakiem na monobloku. Pomocnik mechanika stał na prawej gąsienicy koparki i podawał mechanikowi narzędzia. Mechanik odłączył przewody ciśnieniowe od przyłączy zasilania siłownika ramienia łyżki i zdemontował zabezpieczenie sworznia przegubu wysięgnika na połączeniu z monoblokiem. O godzinie 1130, podczas podawania pomocnikowi narzędzi, mechanik przechylił się, stracił równowagę i spadł z wysokości 3,7 m na spąg wyrobiska. W wyniku upadku doznał obrażeń lewej nogi i głowy. Pomocnik mechanika i operator dźwigu rozpoczęli udzielanie pomocy nieprzytomnemu mechanikowi. Operator dźwigu telefonicznie poinformował kierownika zmiany o wypadku. O godz. 1135 kierownik zmiany wezwał karetkę pogotowia ratunkowego. Lekarz z karetki pogotowia ratunkowego po udzieleniu pomocy medycznej zadecydował o przewiezieniu poszkodowanego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. W dniu 31.08.2022 r. nastąpił zgon poszkodowanego w wypadku.

Przyczyną wypadku było wykonywanie prac związanych z demontażem siłownika ramienia łyżki koparki bez zastosowania przeznaczonego do tego celu podestu lub innych bezpiecznych pomocy do wspinania się.

O zaistniałym wypadku w kopalni Kruszywa Naturalnego „Kamienica Śląska III” Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach został poinformowany przez kierownika ruchu zakładu górniczego w dniu 21 czerwca 2022 r.

Oględziny miejsca wypadku przeprowadzono w dniu 21 czerwca 2022 r.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

I.     Wstrzymał ruch zakładu górniczego przedsiębiorcy „Skup, Sprzedaż Surowców Wtórnych  Henryk Klyta” - Kopalni Kruszywa Naturalnego „Kamienica Śląska III” w Kamienicy, w części dotyczącej eksploatacji koparki elektrycznej nadsiębiernej na podwoziu gąsienicowym typu Liebherr R954BV-HD Litronic o nr ser. 629-9037 produkcji Liebherr-France S.A. do czasu dokonania wymiany uszkodzonego siłownika ramienia łyżki koparki.

II.  Nakazał:

  1. dokonać wygrodzenia wokół miejsca pozostawienia koparki w wyrobisku, tj. w miejscu niebezpiecznym, w strefie możliwego zagrożenia od niekontrolowanego przemieszczenia się elementów wysięgnika, do czasu doprowadzenia koparki do stanu technicznego umożliwiającej jej bezpieczne użytkowanie,
  2. poprzedzić uruchomienie koparki uzyskaniem zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na ponowne oddanie do ruchu, wydanego na podstawie protokołu odbioru technicznego dokonanego przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, po naprawie przeprowadzonej przez uprawnione osoby.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry