Wypadki inne 2022

Opisy innych wypadków w 2022 roku

L.p. Data Zakład górniczy Liczba poszkodo-
wanych w wypadku
Opis
1. 22.02.2022 godz.104 KWK Ruda Ruch Halemba 1 szczegółowa treść 
2. 10.06.2022 godz. 546 KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic 1 szczegółowa treść 
3. 30.06.2022 godz. 530 Odkrywkowy zakład górniczy Brusno
Firma usługowa AGRO Bio-Energia Sp. z o.o.
1 szczegółowa treść
4. 30.08.2022 godz. 1610 Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Ruch II Pompownie Stacjonarne
Pompownia „Dębieńsko”
1 szczegółowa treść
5. 4.11.2022 godz. 1650 Kopalnia Dolomitu Dubie 1 szczegółowa treść
6. 6.11.2022 godz. 2344 ZG Sobieski 1 szczegółowa treść
7. 7.11.2022 godz. 2141 KWK Ruda Ruch Bielszowice 1 szczegółowa treść

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

do góry