21.05.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 26.05.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 26/2011/EW

w sprawie pożaru urządzeń układu transportu i załadunku piasku – zaistniałego w dniu 21.05.2011 r. o godz. 2200  w zakładzie górniczym: Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich „Osiecznica”
w Osiecznicy.

Pożar urządzeń miał miejsce w układzie transportu i załadunku piasku, będącego częścią składową obiektów i urządzeń przeróbczych (rok budowy 2002) Kopalni i Zakładu Przeróbczego Piasków Szklarskich „Osiecznica” w Osiecznicy. W dniu 21.05.2011 r. ok. godziny 2200 obchodowy służby ochrony mienia zauważył pożar i zawiadomił straż pożarną. Służba ochrony mienia o godz. 2323 powiadomiła Zastępcę Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego o pożarze. Akcja gaśnicza, prowadzona przez Państwową Straż Pożarną z Bolesławca, została zakończona 22.05.2011 r. ok. godziny 300. O zaistniałym pożarze powiadomiono Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu dopiero w dniu 23.05.2011 r. o godz. 1100.

W dniu 20.05.2011 r. układ transportu i załadunku piasku pracował na zmianie „C” od godz. 2200 z przerwami do godz. 200, a następnie został wyłączony. W dniu 22.05.2011 r. po godz. 200 nie prowadzono na układzie transportu i załadunku piasku żadnych prac eksploatacyjnych i remontowych.

W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległa taśma przenośników taśmowych oznaczonych: 5.10GF17 o długości 62 m, 5.10GF11 o długości 60 m, 5.10GF09 o długości 18 m, a częściowemu spaleniu uległa taśma przenośników taśmowych: 5.10GF10 na długości ok. 40 m, 5.10GF07 na długości ok. 15 m, 5.10GF12 na długości ok. 70 m, 5.4GF14 na długości ok. 20 m. Spaleniu uległa także instalacja elektryczna, sygnalizacyjna, sterownicza i oświetleniowa, skrzynki rozdzielcze i ich wyposażenie, wyłączniki elektryczne, częściowo instalacja technologiczna z rur PCV, płyty osłonowe obudowy stacji przesypowych i dachowych. Ponadto, w wyniku pożaru, konstrukcje stacji przesypowych i konstrukcje nośne przenośników taśmowych i estakad stalowych uległy znacznemu zniszczeniu, odkształceniu, przegrzaniu i deformacji z przemieszczeniem się elementów konstrukcyjnych oraz ścięciem śrub łączących poszczególne elementy stalowe konstrukcji. Osłony przenośników taśmowych oraz ich wyposażenie zostały odkształcone i uszkodzone.

Przyczyna pożaru nie została ustalona.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzje nr 1 i 2, w których nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej zniszczonych pożarem obiektów układu transportu i załadunku piasku (przenośników taśmowych 5.10GF17, 5.10.GF11, 5.10GF09, 5.10.GF10, 5.10.GF07, 5.10.GF12, 5.10.GF14 oraz stacji przesypowych oznaczonych jako B12, B13, B19), do czasu doprowadzenia ich do stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczną.
  2. Zabezpieczyć dostęp do zniszczonych obiektów, przez oznaczenie stref niebezpiecznych, do czasu usunięcia zagrożenia dla ludzi.
  3. Wykonać przez uprawnioną jednostkę ocenę stanu technicznego konstrukcji nośnych i estakad stalowych posadowionych na fundamentach żelbetowych oraz w/w przenośników i stacji przesypowych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry